Arkæologi på Askov

Museet på Sønderskov i samarbejde med Askov Højskole

16.09.18 – 22.09.18

Arkæologi på Askov
Bliv introduceret til amatørarkæologi. Lær om at ”læse” et historisk landskab, og hvordan man kan undersøge det som hobby. Du kommer til at blive bredt introduceret til emnet og prøve forskellige teknikker i praksis. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede har erfaring. Det foregår såvel indendørs på højskolen og museet, og udendørs i felten.

Efter sidste års succes udbyder Museet på Sønderskov og Askov Højskole nu igen ugekurset i amatørarkæologi. Hvert år bidrager amatørarkæologer med vigtig viden om Danmarks oldtid. Det er en hobby, som byder både på aktiviteter ude i naturen og hjemme ved skrivebordet, i arkiver og på museer.

Med dette kursus vil du blive introduceret til nogle af de metoder, du kan bruge som amatørarkæolog. Det handler om viden og praksis, lovgivning og værdier. Vi gennemfører kurset omkring et igangværende projekt på museet, hvor vi skal undersøge en konkret arkæologisk lokalitet fra flere vinkler.
Der er i høj grad tale om et praktisk orienteret forløb. Du skal derfor medbringe praktisk tøj, og kunne bevæge dig i det åbne land. Undervisningen foregår på højskolen, men i lige så høj grad ved praktisk arbejde i felten.

Der er plads til højst 24 deltagere på kurset.

Foredrag 
Museumsinspektør Lars Krants, Moesgård Museum
Amatørarkæolog, medlem af Team Rainbow Power, Kristen Dreiøe
Tidligere museumsinspektør Jørgen Holm

Velkomst til kurset ved højskoleforstander Klaus Majgaard
Sangaften og visekoncert ved højskolelærer og komponist, Kristian la Cour

Heldagstur til Moegaard Museum

Halvdagstur til Museet på Sønderskov

Kursusledere: Bo Ejstrud, museumsleder på Sønderskov og højskolelærer Ulla Henningsen

                                                      Se kursusbrochuren her – Arkæologi på Askov

Ja tak! Tilmeld mig Arkæologi på Askov