Askov Højskole og Efterskole søger forretningsfører

Stillingsopslag:

Efter 16 år har vores forretningsfører søgt nye veje i arbejdslivet. Vi søger derfor en god kollega til at lede skolernes tekniske og administrative støttefunktioner.

Dine opgaver vil bestå i:

 • Personaleledelse på TAP-området i samarbejde med afdelingsledere
 • Budgetlægning samt budgetopfølgning for hele organisationen
 • Større indkøb, indkøbsaftaler og øvrige kontrakter
 • Udlejning, booking og indkvartering
 • Anlægsopgaver og bygningsvedligeholdelse i samarbejde med forstandere
 • IT og AV ansvarlig, kontakt til ekstern IT support
 • Fundraising i samarbejde med bestyrelse og forstandere

Organisatorisk refererer du til de to forstandere og løser opgaverne i en tæt dialog med mange eksterne og interne interessenter.

Fagligt og personligt er det vigtigt, at du kan favne over følgende kompetencer:

 • kunne koordinere meget forskellige typer arbejdsopgaver
 • kunne holde mange bolde i luften
 • kunne have overblik med henblik på at se skolen som en samlet enhed
 • hurtigt kunne omsætte beslutning til handling
 • være udadvendt, synlig og tilgængelig i hele organisationen
 • have evner for at rammesætte og facilitere det gode samarbejde
 • besidde ledelsessynet: ”frihed under ansvar”
 • kunne arbejde i et kostskolemiljø med både unge og ældre

I baggagen er det vigtigt, at du har flere af nedenstående forudsætninger:

 • er økonomiuddannet eller har anden relevant uddannelsesbaggrund
 • har indsigt i og erfaring med budgetlægning og økonomistyring
 • har erfaring med personaleledelse
 • har erfaring med IT-systemer
 • har kendskab til og interesse for frie kostskolers værdigrundlag

Her er en nærmere funktionsbeskrivelse for forretningsføreren

Vil de vide mere, kan du læse en stillingsbeskrivelse på askov-hojskole.dk . Du er også velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Hans Brun Hansen, tlf. 21244050 eller efterskoleforstander Helle Barnhøj, tlf. 51565562

Ansættelsen sker i henhold til enhver gældende fællesoverenskomst, organisationsaftale og arbejdstidsaftale for ledere og lærere ved efterskole indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningen sendes til hb@askovefterskole.dk senest d. 31. maj.