Lange kurser

Højskolens lange kurser har fokus på historiefortælling, kommunikation og teknologi. Du kan vælge mellem de fem linjefag, som du kan se nedenfor.

I efteråret 2018 starter de lange kursus den 19. august og varer 17 uger indtil den 15. december. Det er dog også muligt at starte senere – nemlig den 23. september – og følge kurset i 12 uger.

I foråret 2019 kan du følge det lange kursus i 24 uger fra den 6. januar til 22. juni. Også her er det muligt at starte midtvejs – nemlig den 3. marts – og følge kurset i 16 uger indtil afslutningen den 22. juni.

Læs mere om dette under de enkelte linjefag.

På tværs af linjerne mødes vi også til fællesfag, hvor vi har fokus på projektarbejde med emner og metoder, som går på tværs af linjefagene. Se mere om fællesfag.

Derudover kan du vælge en række valgfag, som giver nye kreative og praktiske vinkler på din udvikling for fortæller og kommunikation (f.eks. retorik, kunst, litteratur, idræt etc.). Se mere om valgfag.