COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR WWW.ASKOV-HOJSKOLE.DK

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR WWW.ASKOV-HOJSKOLE.DK

 

1. Generelt

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

2. Cookies

Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus

2.2 I hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link:

http://minecookies.org/cookiehandtering.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?

Tekniske formål: Vi bruger også cookies til at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere funktioner som sidenavigation og adgang til sikre områder.

Statistiske formål: Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

Markedsførings-formål: Endelig bruger vi cookies til at spore besøgende på tværs af websites (f.eks. facebook og youtube), ikke kun af statistiske grunde, men også for at kunne målrette indhold og annoncering.

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

Google Analytics: Indsamler anonyme data om, hvordan vores hjemmeside bruges. Data opbevares i 26 måneder.

Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil. Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

2.6 Cookies fra annoncenetværk

I perioder bruger vi cookies i forbindelse med annoncering:

Dagblade med henblik på at målrette bannerannoncer

Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Ønsker du ikke at indgå i disse netværk, kan du fravælge dem samlet eller individuelt her: http://minecookies.org/fravalg

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og/eller reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Askov Efterskole, skal du rette henvende dig til info@askov-hojskole.dk eller telefon 7696 1800. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for ‘sidst opdateret’ nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

4. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os:

Askov Højskole
Maltvej 1
6600 Vejen
TLF: 7696 1800
INFO@ASKOV-HOJSKOLE.DK

Bilag: Cookie scanning per 23. Maj 2018

Cookie-scanningsrapport

Opsummering

Scanningsdato: 23-05-2018

Domænenavn: askov-hojskole.dk

Server placering: Danmark

Samlet antal cookies: 12

Scanningsresultat

12 cookies blev identificeret.

1 cookies er ikke klassificerede, og der bør foretages en manuel klassificering

samt en beskrivelse af formål.

Kategori: Nødvendig (1)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom

side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse

cookies.

CO O KIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØ B

PHPSESSID askov-hojskole.dk HTTP Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: B evarer b ru g ertilstan d p å tværs af sid efo resp ø rg sler.

Initiator: Scrip t-tag

Kilde: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

Kategori: Statistik (4)

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at

indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

CO O KIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØ B

@@History/@@scroll|# askov-hojskole.dk HTML Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/ro b o tter-o g -vr/

Cookie formålsbeskrivelse: U klassificeret

Initiator: Scrip t-tag , kild eko d e lin jen u mmer 130

Kilde: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/w p -co n ten t/cach e/b reeze-min ificatio n /js/b reeze_1036d d d b 0a433d d b 3ee9437ea8a0f354.js

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

_ga askov-hojskole.dk HTTP 2 år

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ikt ID, d er an ven d es til at fø re statistik o ver h vo rd an d en b esø g en d e b ru g er h jemmesid en .

Initiator: Kild eko d e lin jen u mmer 120-124

Kilde: In d lejret scrip t

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gat askov-hojskole.dk HTTP Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: An ven d es af G o o g le An alytics til at d ro sle h astig h ed en p å an tallet af fo resp ø rg sler til serveren

Initiator: Kild eko d e lin jen u mmer 120-124

Kilde: In d lejret scrip t

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gid askov-hojskole.dk HTTP Session

Cookie-scanningsrapport – 1/3

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ikt ID, d er an ven d es til at fø re statistik o ver h vo rd an d en b esø g en d e b ru g er h jemmesid en .

Initiator: Kild eko d e lin jen u mmer 120-124

Kilde: In d lejret scrip t

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

Kategori: Marketing (6)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante

og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

CO O KIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØ B

collect google-analytics.com Pixel Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: B ru g es til at sen d e d ata til G o o g le An alytics o m d en b esø g en d es en h ed o g ad færd . Sp o rer d en b esø g en d e

p å tværs af en h ed er o g marketin g kan aler.

Initiator: In d lejret scrip t, kild eko d e lin jen u mmer 120-124

Kilde: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

fr facebook.com HTTP 3 mdr.

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: An ven d es af Faceb o o k til at levere fo rskellig e reklame-tjen ester, h eru n d er realtid s-b u d fra tred jep artsan

n o n cø rer.

Initiator: Scrip t-tag , kild eko d e lin jen u mmer 118

Kilde: h ttp s://w w w .faceb o o k.co m/tr/?id = 1875466686048758&ev= Pag eView &d l= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .asko v-h o jsko le.d k%2F&rl= h ttp

s%3A%2F%2Fw w w .asko v-h o jsko le.d k%2F&if= false&ts= 1527071767605&sw = 1024&sh = 768&v= 2.8.14&r= stab le&ec= 0&o = 30&it= 1527

071767431

via h ttp s://co n n ect.faceb o o k.n et/en _U S/fb even ts.js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

GPS youtube.com HTTP Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/ro b o tter-o g -vr/

Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ikt ID p å mo b ile en h ed er fo r at mu lig g ø re trackin g b aseret p å g eo g rafisk G PS lo katio n .

Initiator: Iframe, kild eko d e lin jen u mmer 123

Kilde: h ttp s://w w w .yo u tu b e.co m/emb ed /3-td 8v70h 6w ?start= 41&featu re= o emb ed

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

tr facebook.com Pixel Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: U klassificeret

Initiator: Scrip t-tag , kild eko d e lin jen u mmer 118

Kilde: h ttp s://w w w .faceb o o k.co m/tr/?id = 1875466686048758&ev= Pag eView &d l= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .asko v-h o jsko le.d k%2F&rl= h ttp

s%3A%2F%2Fw w w .asko v-h o jsko le.d k%2F&if= false&ts= 1527071767605&sw = 1024&sh = 768&v= 2.8.14&r= stab le&ec= 0&o = 30&it= 1527

071767431

via h ttp s://co n n ect.faceb o o k.n et/en _U S/fb even ts.js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dage

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/ro b o tter-o g -vr/

Cookie formålsbeskrivelse: Fo rsø g er at estimere b ru g ern es b ån d b red d e p å sid er med in teg reret Yo u Tu b e-vid eo .

Initiator: Iframe, kild eko d e lin jen u mmer 123

Kilde: h ttp s://w w w .yo u tu b e.co m/emb ed /3-td 8v70h 6w ?start= 41&featu re= o emb ed

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

YSC youtube.com HTTP Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/ro b o tter-o g -vr/

Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ikt ID fo r at fø re statistik o ver h vilke vid eo er fra Yo u Tu b e b ru g eren h ar set.

Initiator: Iframe, kild eko d e lin jen u mmer 123

Kilde: h ttp s://w w w .yo u tu b e.co m/emb ed /3-td 8v70h 6w ?start= 41&featu re= o emb ed

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Kategori: Uklassificeret (1)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Cookie-scanningsrapport – 2/3

CO O KIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØ B

wpfront-notification-bar-landingpage askov-hojskole.dk HTTP Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/

Cookie formålsbeskrivelse: U klassificeret

Initiator: Scrip t-tag , kild eko d e lin jen u mmer 146

Kilde: h ttp s://w w w .asko v-h o jsko le.d k/w p -co n ten t/cach e/b reeze-min ificatio n /js/b reeze_7905455879d b 7d 7e54e25a6ce911b fb 9.js

Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej