Danish Language and Culture

Lær dansk sprog og kultur at kende i Danmark

(English version below)

Dansk Sprog og Kultur på Askov Højskole giver dig en introduktion til dansk sprog, kultur og samfund. Kurset er henvendt til udlændinge såvel som danskere, som har brug for at få styrket sprogkundskaber og kulturforståelse. Det kan være studerende, som har boet i udlandet i lang tid eller er vokset op uden mulighed for at lære sproget. Eller det kan være udlændinge, som studerer dansk, men som har brug for at få øvet sproglige og kulturelle kompetencer.

Hovedformålene er:

 • Træning i at mestre det danske sprog og lære om sprogets grammatik og konstruktion.
 • Lære om forskellige aspekter af det sociale og kulturelle liv i Danmark fx arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, kunst og politik
 • Forstå den danske kultur i en historisk og social sammenhæng.

Aktiviteter: Undervisningen vil være en blanding af oplæg, øvelser, projekter og ekskursioner. Vi skal tale om forskellige emner inden for dansk kultur:

 • Historie
 • Politik
 • Arbejdsmarkedet
 • Velfærdssystemet
 • Uddannelsessystemet
 • Kunst: for eksempel film, billeder og musik
 • Litteratur
 • Journalistik og medier
 • Mad, livsstil og danske traditioner

Du lærer at udtrykke dig selv – både mundtligt og skriftligt. Og du lærer om samfundsproblemer og aktuelle debatter i Danmark.

Undervisningen foregår på dansk, men er differentieret afhængigt af jeres sproglige niveau.

På ekskursionerne vil I besøge mange forskellige institutioner og steder i Danmark. Vi skal blandt andet til København, hvor vi skal besøge steder, som er vigtige for det danske samfund.

På højskolen lever du i et fællesskab med de andre elever, og da de fleste elever er danske, er det derfor et ideelt sted at lære sproget, de sociale normer og lære om kulturen. Udover dit linjefag har du også fællesfag og valgfag. Disse fag er sammen med højskolens øvrige elever.

Se mere om livet på højskol her

Mød din underviser:

Louise Munk

Louise er uddannet folkeskolelærer med overbygning fra SDU i dansk som andetsprog for voksne. Fra sprogskoleregi har hun en bred undervisningserfaring og har undervist mange forskellige nationaliteter og professioner på vidt forskellige niveauer. At undervise i dansk sprog og kultur er aldrig kedeligt. I mødet med internationale elever oplever Louise gang på gang, hvor meget mennesker har at berige hinanden med på tværs af kulturelle og sproglige baggrunde. Louise er relativ ny i højskolelivet og værdsætter alle aspekter ved det – hun suger til sig af de mange nye indtryk. I sin fritid har Louise et passioneret forhold til yoga, vinterbadning – og lakridser.

lma@askov-hojskole.dk

Tilmeldingskrav

For at deltage på kurset skal du være fyldt minimum 17,5 år ved kursets start. Du skal have et grundlæggende kendskab til dansk eller engelsk for at kunne deltage.

Learn about Danish language and culture in Denmark

Purpose and learning objectives: This course Danish Language and Culture offers students an introduction to the Danish language, culture and society. The course is for foreign as well as Danish students who need to develop language skills and cultural understanding. That could be students that have lived a long time abroad or grown up without the opportunity to learn the language, or it could be foreign students of Scandinavian languages who need practical training.

The main learning objectives are:

 • Training the practical mastery of the Danish language and learning about its grammar and construction.
 • Exploring various aspects of social and cultural life in Denmark – e.g. business, education system, art and politics.
 • Understanding the explored phenomena in a historical and societal context.

Activities: The programme will be conducted through an interplay between lectures, training sessions, exercises, projects and field trips. The use of the Danish language is trained by dealing with a variety of cultural and societal subjects, e.g.:

 • History-
 • Politics and political culture
 • Labour market and its regulations
 • Welfare systems
 • Educational system
 • Art, e.g. film, pictures and music
 • Literature
 • Journalism and media
 • Food, life style and Danish traditions

The students will be trained in expressing themselves – verbally and in writing – and in analyzing problems in Danish society and current debates. The teaching is conducted in Danish but will be differentiated according to the student’s mastery of the Danish language. The texts used are chosen to bring insight to and understanding of the Danish culture and society.

During the field trips the participants will visit different institutions and communities in Denmark. One field trip will go to Copenhagen and include visits to important places to the Danish society.

You will live together with the other students at the school. The life at a boarding school with a majority of Danish students will be the ideal environment for acquiring familiarity with language, social norms and culture. Besides ”Danish Language and Culture” you will have ”Valgfag” (electives) and ”Fællesfag” which are subjects together with the other students at the school.  Click here for more information – Livet på højskole

Teacher:
Louise Munk
lma@askov-hojskole.dk
+45 6120 0883

 

 

 

 

 

 

Admission and tuition fee

The tuition fee is 180 euro per week. The fee will cover tuition, accommodation and meals, excursions and a study trip to a Baltic country.

The student must be at least 17 and a half-year old at the start of the course. Basic knowledge of Danish is a requirement and it is recomendable to have a good level of English.

Do you want to follow the life and activities on Askov Højskole? Follow us on Facebook and Instagram:

Courses 2021/2022

Autumn 18 weeks
Start date: August 14th 2022
Price: €200 -. pr. week
Autumn 14 weeks
Start date: September 11th 2022
Price: €200 -. pr. week

Spring 24 weeks
Start date: January 3rd 2022
Price: €180 -. pr. week
Spring 12 weeks
Start date: January 3rd 2022
Price: €180 -. pr. week
Spring 16 weeks
Start date: February 28th 2022
Price: €180 -. pr. week

OBS! Vi oplever i øjeblikket fejl på vores tilmelding som betyder, at du ikke får en bekræftelsesmail. Din tilmelding er modtaget og registreret i vores system. Hører du ikke fra os inden for tre hverdage, skal du kontakte os på telefon 7696 1800.