Danish Language and Culture

6. januar til 22. juni 2019
(English version below)

Formål: Kurset giver dig en introduktion til dansk sprog, kultur og samfund. Kurset er henvendt til udlændinge såvel som danskere, som har brug for at få styrket sprogkundskaber og kulturforståelse. Det kan være studerende, som har boet i udlandet i lang tid eller er vokset op uden mulighed for at lære sproget. Eller det kan være udlændinge, som studerer dansk, men som har brug for at få øvet sproglige og kulturelle kompetencer.

Hovedformålene er:
Træning i at mestre det danske sprog og lære om sprogets grammatik og konstruktion.

Lære om forskellige aspekter af det sociale og kulturelle liv i Danmark fx arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, kunst og politik

Forstå den danske kultur i en historisk og social sammenhæng.

Aktiviteter: Undervisningen vil være en blanding af oplæg, øvelser, projekter og ekskursioner. Vi skal tale om forskellige emner inden for dansk kultur:

Historie
Politik
Arbejdsmarkedet
Velfærdssystemet
Uddannelsessystemet
Kunst: for eksempel film, billeder og musik
Litteratur
Journalistik og medier
Mad, livsstil og danske traditioner

Du lærer at udtrykke dig selv – både mundtligt og skriftligt. Og du lærer om samfundsproblemer og aktuelle debatter i Danmark. Undervisningen foregår på dansk, men er differentieret afhængigt af jeres sproglige niveau.

På ekskursionerne vil I besøge mange forskellige institutioner og steder i Danmark. Vi skal blandt andet til København, hvor vi skal besøge steder, som er vigtige for det danske samfund.

På højskolen lever du i et fællesskab med de andre elever, og da de fleste elever er danske, er det derfor et ideelt sted at lære sproget, de sociale normer og lære om kulturen. Udover dit linjefag, har du også fællesfag og valgfag. Disse fag er sammen med højskolens øvrige elever.

Se mere her – Livet på højskole

Underviser:
Helene Biering-Madsen
hbm@askov-hojskole.dk
+45 28 45 29 11

Forår 2019 – 24 uger
Forårets kursus varer 24 uger – fra 6. januar til 22. juni 2019.

Tilmelding: Prisen for at være med er 165 euro pr. uge. I betalingen indgår finansiering af studierejse til et af de baltiske lande. Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på 500,00 kr. og depositum på 1.500,00 kr.. 

For at deltage på kurset skal du være fyldt minimum 17,5 år ved kursets start. Du skal have et grundlæggende kendskab til dansk eller engelsk for at kunne deltage.

Du kan ansøge om et stipendium ved at sende en motiveret ansøgning og finansiel dokumentation. Hvis du vil ansøge om stipendium, skal du sende din ansøgning til Klaus Majgaard, e-mail klm@askov-hojskole.dk. Ansøgningsfristen for stipendium til foråret 2019 er 1. oktober..

Du kan finde ansøgningsblanketten nederst på denne side – efter den engelske oversættelse.

January 6th till June 22nd 2019

Purpose and learning objectives: This course offers students an introduction to the Danish language, culture and society. The course is for foreign as well as Danish students who need to develop language skills and cultural understanding. That could be students that have lived a long time abroad or grown up without the opportunity to learn the language, or it could be foreign students of Scandinavian languages who need practical training.

The main learning objectives are:
Training the practical mastery of the Danish language and learning about its grammar and construction.

Exploring various aspects of social and cultural life in Denmark – e.g. business, education system, art and politics.

Understanding the explored phenomena in a historical and societal context.

Activities: The programme will be conducted through an interplay between lectures, training sessions, exercises, projects and field trips. The use of the Danish language is trained by dealing with a variety of cultural and societal subjects, e.g.:

History
Politics and political culture
Labour market and its regulations
Welfare systems
Educational system
Art, e.g. film, pictures and music
Literature
Journalism and media
Food, life style and Danish traditions

The students will be trained in expressing themselves – verbally and in writing – and in analyzing problems in Danish society and current debates. The teaching is conducted in Danish but will be differentiated according to the student’s mastery of the Danish language. The texts used are chosen to bring insight to and understanding of the Danish culture and society.

During the field trips the participants will visit different institutions and communities in Denmark. One field trip will go to Copenhagen and include visits to important places to the Danish society.

You will live together with the other students at the school. The life at a boarding school with a majority of Danish students will be the ideal environment for acquiring familiarity with language, social norms and culture. Besides ”Danish Language and Culture” you will have ”Valgfag” (electives) and ”Fællesfag” which are subjects together with the other students at the school.  Click here for more information – Livet på højskole

Teacher:
Helene Biering-Madsen
hbm@askov-hojskole.dk
+45 28 45 29 11

Duration: The course will last 24 weeks and take place from January 6th till June 22nd 2019.

Admission: The student must be at least 17 and a half-year old at the start of the course. Basic knowledge of Danish is a requirement and it is recomendable to have a good level of English.

The tuition fee is 165 euro per week. The fee will cover tuition, accommodation and meals, excursions and a study trip to a Baltic country.

It is possible to apply for a scholarship by giving an account for the motivation to participate and documenting the applicant’s state of financial means. If you would like to apply for a scholarship, please submit your application to Klaus Majgaard, email, klm@askov-hojskole.dk. Deadline for the scholarship for the course in the spring 2019 will be October 1st 2018.

 

Application-form-Scholarship-Spring-2019

Information

Duration:24 weeks
Start date:January 6th 2019
End date:Juni 22th 2019
Price: €165 per week

More info