Danish Language and Culture

19. august til 15. december 2018
(English version below)

Formål: Kurset giver dig en introduktion til dansk sprog, kultur og samfund. Kurset er henvendt til udlændinge såvel som danskere, som har brug for at få styrket sprogkunderskaber og kulturforståelse. Det kan være studerende, som har boet i udlandet i lang tid eller er vokset op uden mulighed for at lære sproget. Eller det kan være udlændinge, som studerer dansk, men som har brug for at få øvet sproglige og kulturelle kompetencer.

Hovedformålene er:

  • Træning i at mestre det danske sprog og lære om sprogets grammatik og konstruktion.
  • Lære om forskellige aspekter af det sociale og kulturelle liv i Danmark fx arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, kunst og politik
  • Forstå den danske kultur i en historisk og social sammenhæng.

Aktiviteter: Undervisningen vil være en blanding af oplæg, øvelser, projekter og ekskursioner. Vi skal tale om forskellige emner inden for dansk kultur:

Historie
Politik
Arbejdsmarkedet
Velfærdssystemet
Uddannelsessystemet
Kunst: for eksempel film, billeder og musik
Litteratur
Journalistik og medier
Mad, livsstil og danske traditioner

Du lærer at udtrykke dig selv – både mundtligt og skriftligt. Og du lærer om samfundsproblemer og aktuelle debatter i Danmark. Undervisningen foregår på dansk, men er differentieret afhængigt af jeres sproglige niveau.

På ekskursionerne vil I besøge mange forskellige institutioner og steder i Danmark. Vi skal blandt andet til København, hvor vi skal besøge steder, som er vigtige for det danske samfund.

På højskolen er de fleste elever danske, og det er derfor et ideelt sted at lære sproget, de sociale normer og lære om kulturen.

Underviser:
Helene Biering-Madsen
+45 28 45 29 11

 

 

Forår 2018 – 24 uger (er i gang)
Forårets kursus varer 24 uger – fra den 7. januar til den 23. juni 2018. Hvis du gerne vil være med nu, er vores fire ugers intensive danskkursus i marts en mulighed: https://www.askov-hojskole.dk/dansk-i-marts/

Efterår 2018 – 17 uger
Efterårets kursus varer 17 uger – fra den 19. august til den 15. december 2018.

Tilmelding: Prisen for at være med er 165 euro pr. uge. I betalingen indgår finansiering af studierejse til et af de baltiske lande.

For at deltage på kurset skal du være fyldt minimum 17,5 år ved kursets start. Du skal have et grundlæggende kendskab til dansk eller engelsk for at kunne deltage.

Du kan ansøge om et stipendium ved at sende en motiveret ansøgning og finansiel dokumentation. Hvis du vil ansøge om stipendium, skal du sende din ansøgning til Klaus Majgaard, e-mail klm@askov-hojskole.dk, inden den 30. april 2018.
Du kan finde ansøgningsblanketten nederst på denne side – efter den engelske oversættelse.

August 19th till December 15th 2018

Purpose and learning objectives: This course offers students an introduction to the Danish language, culture and society. The course is for foreign as well as Danish students who need to develop language skills and cultural understanding. That could be students that have lived a long time abroad or grown up without the opportunity to learn the language, or it could be foreign students of Scandinavian languages who need practical training.

The main learning objectives are:

  • Training the practical mastery of the Danish language and learning about its grammar and construction.
  • Exploring various aspects of social and cultural life in Denmark – e.g. business, education system, art and politics.
  • Understanding the explored phenomena in a historical and societal context.

Activities: The programme will be conducted through an interplay between lectures, training sessions, exercises, projects and field trips. The use of the Danish language is trained by dealing with a variety of cultural and societal subjects, e.g.:

History
Politics and political culture
Labour market and its regulations
Welfare systems

Educational system
Art, e.g. film, pictures and music
Literature
Journalism and media
Food, life style and Danish traditions

The students will be trained in expressing themselves – verbally and in writing – and in analyzing problems in Danish society and current debates. The teaching is conducted in Danish but will be differentiated according to the student’s mastery of the Danish language. The texts used are chosen to bring insight to and understanding of the Danish culture and society.

During the field trips the participants will visit different institutions and communities in Denmark. One field trip will go to Copenhagen and include visits to important places to the Danish society.

The life at a boarding school with a majority of Danish students will be the ideal environment for acquiring familiarity with language, social norms and culture.

Teacher:
Helene Biering-Madsen
+45 28 45 29 11

 

 

Duration: The course will last 17weeks and take place from August 19th till December 15th 2018.

If you want to start already now have a look at our 4 weeks Danish course in March: https://www.askov-hojskole.dk/dansk-i-marts/

Admission: The student must be at least 17 and a half-year old at the start of the course. Basic knowledge of English and Danish is a requirement.

The tuition fee is 165 euro per week. The fee will cover tuition, accommodation and meals, excursions and a study trip to a Baltic country.

It is possible to apply for a scholarship by giving an account for the motivation to participate and documenting the applicant’s state of financial means. If you would like to apply for a scholarship, please submit your application to Klaus Majgaard, email, klm@askov-hojskole.dk, no later than April 30th 2018. You can use the application form below.

 

 

Application-form-Scholarship-Autumn-2018