Fællesfag

Når vi har fællesfag, mødes vi på tværs af linjefag. Det er her, at vi har mulighed for at fordybe os sammen i både kreative og tidsaktuelle emner.

Morgensamling
Hver morgen mødes alle højskolens elever til en halv time, der er fyldt med kulturelle indslag, oplæg og fælles refleksion. Fællessang er en del af vores DNA, og derfor starter hver morgensamling med netop dette. Vi synger og hører om sangene og deres historiske eller kulturelle sammenhæng. I løbet af din tid på højskolen vil du opleve, at både lærere og elever tager ordet til morgensamling, for at fortælle om emner, som har en stærk personlig betydning for dem.

Debatten
Faget ‘Debatten’ nuancerer dit syn på debatter og kvalificerer dig til at indgå i en demokratisk dannelsesproces. Du får mulighed for at fremføre egne synspunkter og lytte til andre i en dialog præget af respekt for: demokratiske principper, menneskerettigheder og forskellighed.

Emnerne for diskussionerne kan være mange og er både tidsaktuelle og eksistentielle. Emnerne behandles via rollespil, taleøvelser, lege mm., for at få alle til at tage stilling og deltage i debatten. ‘Debatten’ giver dig modet til at tage snakken – også når man er dybt uenig.

Underviser: Ole Andreesen

Aftenforedrag, koncerter m.m.
Ud over fællesfagene foregår der på højskolen en strøm af aktiviteter – herunder foredrag og koncerter. Se mere om dette i kalenderen