Fællesfag

Når vi har fællesfag, mødes vi på tværs af linjefag. Det er her, at vi har mulighed for at fordybe os i grundlæggende spørgsmål, som er fælles for linjerne, og for at kombinere de mange gode tilgange og metoder, som vi udvikler på linjerne.

I foråret 2018 har vi følgende fællesfag:

Morgensamling
Hver morgen mødes vi alle i en halv time, der er fyldt med kulturindslag, oplæg og fælles refleksion. Sangene er en bestanddel. Vi synger og hører om sangene og deres historiske sammenhæng. Elever og lærere skiftes til at holde små oplæg om emner, som har en stærk personlig betydning for dem.


Medielaboratoriet
I Medielaboratoriet bruger vi metoder fra alle linjefagene til at udvikle nye former for kommunikation og fortælling. Det kan være film, websider eller installationer. Der er stor plads til at tage fat i problemstillinger og projekter, som du og dine medelever har lyst til at arbejde. Laboratoriet er et åbent og kreativt mødested for fagene. Fælles er dog, at vores valg af metoder skal være velbegrundede, og vores arbejdsprocesser skal godt organiserede. Derfor bliver du indført i velafprøvede systematikker og metoder til at udvikle projekter fra ide til færdiggørelse. Når vi færdiggør produkter, gør vi alt for at formidle, synliggøre dem og få omverdens respons.

Underviser: Ole Andreesen

Med krop og stemme
Fortællekunst med krop og stemme på Askov Højskole har til formål at give højskoleeleverne mulighed for under trygge og inspirerende forhold at afprøve kroppens og stemmens betydning for formidlingen af en fortælling eller et budskab. Undervisningen bevidstgør eleverne om kroppen og stemmen som formidlingsredskaber og bidrager til at styrke elevernes personlige udvikling og evne til at fremføre et budskab på en overbevisende måde.
Undervisere: Mie Melvang og Johannes Guttorm Thomsen


Livets dilemmaer
Dilemmaer og konflikter er det stof, som en god historie skabt af. For at blive en god historiefortæller og formidler er det vigtigt at være undersøgende og nysgerrige over for alt det, der skaber spændinger og bevægelser blandt mennesker. I dette fag undersøger vi konflikter og værdisammenstød både i samfundet og i det individuelle liv. Du og dine medelever har stor indflydelse på, hvor vi retter fokus hen. Samtidig får du analyseredskaber, som vi henter fra sociologi, psykologi og etik.

Underviser: Klaus Majgaard


Fælles fredag
Når ugen lakker mod enden, stopper vi op og reflekterer over, hvad der er sket i den seneste tid, og hvilke spørgsmål dette rejser. Ofte vil der være et oplæg, som trækker linjer op i udviklingen i det store eller det lille samfund og lægger op til diskussion. Andre gange vil der være et kulturelt indslag, en gruppeøvelse eller en mini-ekskursion.  Atter andre gange holder vi studiemøde for at forberede en kommende studietur. Uanset hvad slags aktiviteter vi laver, har den fokus på at skabe refleksion og fordre gode diskussioner som indledning til weekenden.

Undervisere: Lærerne på skift.

 

Aftenforedrag, koncerter m.m.
Ud over fællesfagene foregår der på højskolen en strøm af aktiviteter – herunder foredrag og koncerter. Se mere om dette i kalenderen: https://www.askov-hojskole.dk/kalender/

 

_mg_6992