Fællesfag

Når vi har fællesfag, mødes vi på tværs af linjefag. Det er her, at vi har mulighed for at fordybe os i grundlæggende spørgsmål, som er fælles for linjerne, og for at kombinere de mange gode tilgange og metoder, som vi udvikler på linjerne.

Morgensamling
Hver morgen mødes vi alle i en halv time, der er fyldt med kulturindslag, oplæg og fælles refleksion. Sangene er en bestanddel. Vi synger og hører om sangene og deres historiske sammenhæng. Elever og lærere skiftes til at holde små oplæg om emner, som har en stærk personlig betydning for dem.

Projektlaboratoriet
I Projektlaboratoriet får du en ramme, hvor du sammen med dine medelever kan udforske og udvikle nye projekter. Der er stor plads til at tage fat i problemstillinger og projekter, som I har lyst til at arbejde. Laboratoriet er et åbent og kreativt mødested for fagene. Fælles er dog, at vores valg af metoder skal være velbegrundede, og vores arbejdsprocesser skal godt organiserede. Derfor bliver du indført i velafprøvede systematikker og metoder til at udvikle projekter fra ide til færdiggørelse. Når vi færdiggør produkter, gør vi alt for at formidle, synliggøre dem og få omverdens respons.
Underviser: Ole Andreesen

Projektværkstedet
I kombination med Projektlaboratoriet tilbydes her en værksted, hvor du med vejledning kan gå i dybden med projekter, som du er igang med som led i fællesfag, linjefag eller valgfag. Du får hjælp til at holde fokus, reflektere over metoder og arbejdsformer og til at føre dine ideer helt til dørs.
Underviser: Ditte Svane

Verden omkring dig
Her tager vi fat på aktuelle begivenheder og debatter i samfundet, og vi bruger disse til at trænge ind i de dybere konflikter, dilemmaer og bevægelser, som præger verden i dag. Ved at deltage i faget får du en aktuel viden om politik og samfund. Du får indsigt i samfundets institutioner og deres opbygning og strukturer. Og ikke mindst får du redskaber til at analysere og forstå det, der foregår omkring dig.
Underviser: Allan Ølgaard-Thomsen

Aftenforedrag, koncerter m.m.
Ud over fællesfagene foregår der på højskolen en strøm af aktiviteter – herunder foredrag og koncerter. Se mere om dette i kalenderen