Fællesfag

Når vi har fællesfag, mødes vi på tværs af linjefag. Det er her, vi har mulighed for at fordybe os sammen i både kreative og tidsaktuelle emner.

Morgensamling

Hver morgen mødes alle højskolens elever til en halv time, der er fyldt med kulturelle indslag, oplæg og fælles refleksion.

Fællessang er en del af vores DNA, og derfor starter hver morgensamling med netop det. Vi synger og hører om sangene og deres historiske eller kulturelle sammenhæng. I løbet af din tid på højskolen vil du opleve, at både lærere og elever tager ordet til morgensamling, for at fortælle om emner, som har en stærk personlig betydning for dem.

Debatten

Faget ‘Debatten’ nuancerer dit syn på debatter og kvalificerer dig til at indgå i en demokratisk dannelsesproces. Du får mulighed for at fremføre egne synspunkter og lytte til andre i en dialog præget af respekt for demokratiske principper, menneskerettigheder og forskellighed.

Emnerne for diskussionerne kan være mange og er både tidsaktuelle og eksistentielle. Emnerne behandles via rollespil, taleøvelser, lege mm. for at få alle til at tage stilling og deltage i debatten. ‘Debatten’ giver dig modet til at tage snakken – også når du er dybt uenig.

Underviser: Ole Andreesen

Tænkehjørnet

I ’Tænkehjørnet’ får du kendskab til en lang række spændende temaer om menneskelivet. Temaerne kan fx være: det gode liv, dyder, det svære fællesskab, tro, identitet, myter mm. Du får indblik i nogle af de filosoffer, tænkere og teorier, der har præget og fortsat præger, den måde, vi tænker på i Danmark og nogle af de værdier, vi lever med i dag.

Undervisningen i ’Tænkehjørnet’ veksler mellem oplæg, samtale og øvelser, og giver dig redskaberne til at reflektere og stille spørgsmål til liv og eksistens.

Underviser: Rikke Holm

Kor

I ’Kor’ træner vi teknikker, så du bliver fortrolig med din stemme og dermed får modet og lysten til at give den gas til fællessang. Din lærer giver dig en grundlæggende viden om rytme, toner og klang, så du kan udforske din stemme og lyd.

Du får undervejs lov til at prøve kræfter med simple sange og arrangementer (kanon, stomp osv.), og målet er, at hele holdet til sidst gennemfører et tostemmigt korarrangement a capella.

Underviser: Ditte Svane

Sport og leg

Du bliver præsenteret for en lang række forskelligartede fysiske discipliner. Formålet er, at vi sammen bruger kroppen og afprøver forskellige sportsgrene og lege, som vi måske ikke på forhånd kender eller har prøvet.

Vi skal altså ikke dygtiggøre os indenfor en bestemt sportsgren. Vi skal have det sjovt, prøve noget nyt og bruge vores krop aktivt.

Underviser: Louise Munk

Højskoleaften

Hver tirsdag er der højskoleaften, som består af foredrag, koncerter, workshops eller udflugter.

Formålet med højskoleaftenerne er at præsentere hele holdet for folkelig oplysning af bred almen karakter. Dvs. at du her får et indblik i dele af livet, som ikke er fagspecifikke.