Forstander

“Askov er en højskole, der er værd at kæmpe for. Og den opgave vidste jeg med det samme, at jeg gerne ville påtage mig som forstander her.”

Citat: Rikke Holm, Askovs første kvindelige forstander

Rikke Holm (f. 3. oktober 1969) blev ansat som forstander på Askov Højskole den 1. oktober 2018. Hun kom til Askov fra Engelsholm Højskole, hvor hun har været viceforstander i tre år (2015-18).

Forinden var Rikke Holm, der er uddannet teolog og musiklærer, ungdomspræst i Vejle Provsti (2008-15). Og hun begyndte sit arbejdsliv som lærer på Lystruphave Efterskole (2002-08), som hun var med til at starte.

“Da jeg havde været på rundvisning på Askov Højskole, gik jeg herfra med en fornemmelse af, at her er noget afgørende på spil. Askov Højskole er unik som kulturinstitution – både i lokalområdet og blandt højskoler. Og skolen emmer af sin lange historie – blandet med nutiden og sigtet mod fremtidens muligheder. Derfor vidste jeg med det samme, at her ville jeg være.”

Optaget af samarbejde og inddragelse

Som leder og forstander er Rikke Holm, der privat er gift og mor til fire børn, optaget af samarbejde og medarbejderinddragelse. Derfor motiverer det hende, at forstanderen på Askov er en del af et større ledelsesteam.

 

”For mig er det vigtigt, at alle medarbejdere oplever at blive set og hørt – også når der skal tages beslutninger, som ikke er ønskede. Her har jeg god erfaring med at skabe visioner og udvikle ideer i levende fællesskaber, hvor medarbejdere tager medejerskab. For respekt, ansvar og tillid er nøgleord i enhver højskoles personalegruppe.”

 

Når Rikke Holm værdsætter samarbejde og medarbejderinddragelse så højt, er det fordi, at hun mener, at det har betydning for hele højskolen og dermed også for eleverne og kursisterne.

“En højskole skal tilbyde tillidsfulde og trygge rammer for elever og kursister. Og et velfungerende samvær skal sikre den bedste trivsel og danne grundlag for elevernes dannelse og fællesskab. Her er forstanderen vigtig, men forstanderen kan ikke gøre det uden dygtige medarbejdere og et bagland, som bakker op. Og her mener jeg, at Askov Højskole har et rigtig godt potentiale.”

Kontakt: tlf. 51 56 55 50 / mail rh@askov-hojskole.dk

 

Film-portræt af Rikke Holm, lavet af elever på Askov Højskoles filmlinje i foråret 2019:

Links til artikler om Rikke Holm som forstander:

https://www.tvsyd.dk/artikel/askov-hoejskole-faar-sin-foerste-kvindelige-forstander

https://www.jv.dk/vejen/Ny-forstander-for-Askov-Hoejskole-havde-foerste-dag-paa-skolen/artikel/2644869

https://www.ugeavisenvejen.dk/vejen/Askov-Hoejskole-er-noget-unikt-siger-ny-forstander/artikel/362723

https://vafo.dk/jelling/Det-handler-om-samtale-og-menneskeligt-naervaer/artikel/422310