Historisk: Askov Højskole får en kvindelig forstander

For første gang i Askov Højskoles over 150-årige historie skal en kvinde stå i spidsen for Askov Højskole.

Rikke Holm, der de seneste tre år har været viceforstander på Engelsholm Højskole, skal være ny forstander på Askov Højskole.

Højskoler har ikke for vane at ansætte kvindelige forstandere. Der har kun været få kvindelige højskoleforstandere i Danmark, og på Askov Højskole har der aldrig været en. Men nu bliver der lavet om på det.

Den 48-årige teolog og musikuddannede lærer, Rikke Holm, der de seneste tre år har været viceforstander på Engelsholm Højskole, er netop blevet ansat som ny forstander på Askov Højskole, hvor hun kommer til at afløse Klaus Majgaard, der valgte at sige op før sommerferien.

”Da jeg i juli fik en rundvisning på Askov Højskole, gik jeg derfra med fornemmelsen af, at her er noget afgørende på spil. Skolen emmede af sin lange historie blandet med nutiden og med sigte mod en fremtid, der rummer nye muligheder. Askov er en højskole, der skal kæmpes for at bevare, og jeg har lyst til at påtage mig opgaven som forstander med at sætte kursen og gå fremtiden i møde,” siger Rikke Holm og slår fast, at ”Askov er unik som kulturinstitution – i lokalområdet såvel blandt højskoler”.

Tror på det
Når Rikke Holm tiltræder på Askov Højskole den 1. oktober, bliver det som forstander på en højskole, der de senere år har været igennem en turbulent periode med mange forstanderskift. Rikke Holms forgænger Klaus Majgaard valgte således at sige op efter kun halvandet år på posten. Samtidig har Askov Højskole – på trods af stor og stigende succes på de fleste områder – oplevet et dalende elevtal på de længere kurser. Den tendens har den nye forstander dog tænkt sig at lave om på, og hun mener, at der er alle forudsætninger for det på Askov Højskole.

”Jeg prioriterer, at højskolen tilbyder tillidsfulde og trygge rammer for elever og kursister, og et velfungerende samvær med eleverne skal sikre den bedste trivsel og danne grundlaget for elevens dannelse og fællesskab. Her er forstanderen vigtig, men kan ikke gøre det uden dygtige medarbejdere og et bagland, som bakker op, og der mener jeg, at Askov Højskole har et godt potentiale,” fastslår Rikke Holm.

Vil have alle med  
Rikke Holm værdsætter samarbejde og medarbejderinddragelse højt, og på Engelsholm Højskole har hun haft et stort personaleansvar. Derfor ser hun stor motivation i, at forstanderen på Askov Højskole er en del af et ledelsesteam.

”Det er vigtigt for mig, at alle medarbejdere oplever at blive set og hørt – også når der tages beslutninger, som ikke nødvendigvis er ønskede. Og jeg har god erfaring med at skabe visioner og udvikle ideer i levende fællesskaber, hvor medarbejdere tager medejerskab. Respekt, ansvar og tillid er nøgleord i enhver højskoles personalegruppe,” lyder det fra den kommende forstander på Askov Højskole.

En glad formand
På Askov Højskole er der blandt ledere, bestyrelsesmedlemmer og i medarbejdergruppen bred enighed om, at ansættelsen af Rikke Holm – og det at få kvindelig forstander – er rigtig godt. Og der er stor tiltro til, at Rikke Holm kan bidrage med noget nyt og interessant til Askov Højskoles udvikling.

”Vi er virkelig tilfredse og glade for, at Rikke har valgt at søge stillingen her på Askov Højskole. Hun kommer med en fantastisk profil og nogle rigtig gode og vigtige holdninger og visioner, som ligger i tråd med det, som vi gerne vil,” fastslår formand for Askov Højskole, Hans Brun Hansen og slutter af med at slå fast:

”Vi er stolte af at kunne præsentere en kvindelig forstander på Askov Højskole. Det er på høje tid og må gerne blive et skoleeksempel for andre højskoler i Danmark.”

Blå Bog – Rikke Holm
– Født 3. oktober 1969
– Uddannet teolog i 2001, hvor hun også gennemførte pastoralseminariet. Har også en lærereksamen i musik.
– Har arbejdet 6 år som lærer på Lystruphave Efterskole (2002-2008), 7 år som ungdomspræst i Vejle Provsti (2008-2015) og viceforstander på Engelsholm Højskole siden 2015.
– Er medlem af højskolepædagogisk udvalg. Har tidligere været formand for bl.a. SUK, landsdækkende Samtaleforum for Unge og Kirke, og UP, netværket af Ungdomspræster i Folkekirken.
– Bor i dag i Staksrode ved Barrit, er gift med Henning og har fire børn.