Kunst

Forårsholdet 07.01.18 – 23.06.18

 

Kunst-linjen på Askov Højskole er for alle, der ønsker at arbejde reflekteret med billeddannelse – om det er for at komme på en videre kunstuddannelse eller noget helt andet. Vi tager afsæt i fem enkle måder at skabe billeder på, fotografi, skrift, tegning, skulptur og samling. På kurset får du mulighed for at arbejde på tværs og i dybden med de former, og du kan samtidig få et reflekteret forhold til dem.

Kurset er delt op i en række tematiske forløb, hvor vi anvender de fem kunstformer æstetisk – f.eks. inden for botanik, litteratur og kønspolitik. Og så får du mulighed for at opbygge et bredt kunsthistorisk kendskab til samtidskunsten, som vil hjælpe dig med at kunne perspektivere dit eget kunstneriske arbejde.

Hvad er kunst?

Kunst er en kombination af en eller anden fysisk form (noget der findes i virkeligheden) og noget der vedrører filosofi, overvejelser, ånd.

Kunst er overførsel og transport af følelser og stimulation af intelligens. Noget vi ikke har tænkt over kan blive til noget vi tænker over. Jo mere vi beskæftiger os med kunsten jo mere bliver den istand til at transformere og påvirke den virkelighed som vi befinder os i. Vi kan beskæftige os med kunst ved at lave kunst, se på kunst og snakke om kunst.

På Askov er liniefaget kunst et blandt mange dvs samtidig med at du har kunst, har du fag som krop og stemme, filosofi, retorik, filmklub, alternativ idræt +. Kunstens perspektiv på verden er et blandt mange andre, der gør verden til noget du kan påvirke ved at beskæftige dig med den.

 

Undervisere

Sophus Ejler Jepsen

Sophus er uddannet MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005 og har en lang række udstillinger og udsmykninger bag sig. Sophus har siden 2007 også arbejdet som underviser og museumsformidler Vejen Kunstmuseum.

Se mere her: http://www.sophusejlerjepsen.dk

 

 

 

Anne Mette Schultz

Anne Mette Schultz

Anne Mette er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (MA+MFA), hvor hun tog afgang i 2014. Anne Mette arbejder med skulptur, talt og skrevet sprog, collager, tegning, tekstil mm. og interesserer sig for æstetik som noget der vedrører vores fysik såvel som vores sprog.

Se mere her: http://www.annemetteschultz.com/Information


 

Priser

Forår 2018 – 24 uger

Ophold på forårsholdet koster kr. 1.688,00 pr. uge, i alt kr. 40.512,00, som indbetales over 6 rater.
I betalingen indgår finansiering af studierejse.
Ved afbrydelse af kurset opkræves skolepenge for yderligere 4 uger.
Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på kr. 1.500,00
i alt kr. 2.000,00.
Såfremt du udebliver/afmelder/ikke starter, sker der ikke tilbagebetaling af ovenstående beløb.

 

JA TAK! TILMELD MIG TIL KUNST, Forår 2018

JA TAK! TILMELD MIG TIL KUNST, Efterår 2018