Kunst

07.01.18 – 23.06.18

Kunst

Linjefaget Kunst er bygget op omkring følgende formål og principper:

Med afsæt i fem enkle måder at skabe billeder på, som du kender fra din hverdag og kan genfinde på den internationale kunstscene, undersøger og udvikler vi billedsproget og dets evne til at spejle øjeblikket og reflektere over samtiden: Fotografi, skrift, tegning, skulptur og samling.

 

Som deltager får du et reflekteret forhold til de fem praksisformer og mulighed for at arbejde på tværs og i dybden med dem som billedskabende værktøjer. Samtidig får du gennem undervisningen en bred kunsthistorisk dannelse og kendskab til samtidskunsten som vil hjælpe dig med at perspektivere din egen praksis.

Faget henvender sig til alle, der ønsker at arbejde reflekteret med billed-dannelse, hvad enten du ønsker en videre uddannelse inden for kunst, eller du vil bruge din viden på andre områder.

Faget er udviklet i samarbejde med Vejen Kunstmuseum, og vi benytter såvel museets samling, særudstillinger og sale som højskolens egne værksteder.

 

De fem praksisformer

#1: Fotografiet, der dukker op over alt i vores hverdag, som noget vi kan copy-paste, klippe ud eller bare tage nyt med det indbyggede kamera i telefon og pc.

 

#2: Skriften, som fastholder hændelser, indtryk, drømme og ideer, men som også i sig selv er et billede: Sidens tekst-spejl – som det hedder i et smukt gammelt ordbillede – eller det enkelte bogstaves unikke tegning i skriftsnittet.

 

#3: Tegningen, der begynder når kridt rammer fliser eller blyant strejfer papiret; en erfaring vi udforskede som børn, og måske aflærte gennem skoletid og uddannelse, men oftest ikke finder rum til i arbejdslivet.

 

#4: Skulptur  begynder i praksis med at nogen flytter noget fra et sted til et andet med en æstetisk hensigt. Det kan være en kampesten der flyttes fra marken til byens centrale torv, eller gardinet fra ikea til vinduet hjemme i din stue. Det kan være små forskydninger i en klump ler fra lergraven eller sofistikerede teknikker og håndværk, der forvandler klumpen til en skulptur.

 

#5: Samling af varer på indkøb eller fund langs stranden. Samlingen af skitser du vælger at beholde, når værkstedet skal ryddes op. Samlingens principper, metoder og overvejelser er vigtige værktøjer i en kunstnerisk praksis.

 

Tematiske forløb

Kurset er delt op i en række tematiske forløb hvor vi anvender de fem praksisformer på æstetiske problemer som f.eks. I efteråret 2017 arbejder vi f.eks. med følgende temaer:

Botanik: Det kunsthistoriske greb med at se Naturen som sjælens spejl, gentænkt i en tid hvor kostvaner og tarmfloraens betydning for psyken er under udforskning. Indsamling af planter, komposition af buket og andre skulpturer, tegning og navngivning som naturfortolkning, og botanisk fotografi som en særlig disciplin

Skriftsnit og Ordbilleder: Med eksempler fra J. P. Jacobsens botaniske studier og litterære forfatterskab arbejdes med tekst som billedskabende værktøj.

Kroppen: Den klassiske tegnings portræt og croquis, gentænkt som identitets- og kønspolitisk værktøj.

 

Kunsthistorie

Hver onsdag eftermiddag giver Sophus Ejler Jepsen et bud på, hvordan kunstens historie også kunne fortælles, og i løbet af semestret får du et bredt historisk fundament at arbejde ud fra.

 

Undervisere

Sophus Ejler Jepsen

Sophus er uddannet MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005 og har en lang række af udstillinger og udsmykninger bag sig. Sophus har også arbejdet med undervisning og museumsformidling på Vejen Kunstmuseum.

Se mere her: http://www.sophusejlerjepsen.dk

 

 

 

Anne Mette Schultz

Anne Mette Schultz

Anne Mette er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (MA+MFA), hvor hun tog afgang i 2014. Anne Mette arbejder med skulptur, talt og skrevet sprog, collager, tegning, tekstil mm. og interesserer sig for æstetik som noget der vedrører vores fysik såvel som vores sprog.

Se mere her: http://www.annemetteschultz.com/Information


 

Priser

Forår 2018 – 24 uger

Ophold på forårsholdet koster kr. 1.688,00 pr. uge, i alt kr. 40.512,00, som indbetales over 6 rater.
I betalingen indgår finansiering af studierejse.
Ved afbrydelse af kurset opkræves skolepenge for yderligere 4 uger.
Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på kr. 1.500,00
i alt kr. 2.000,00.
Såfremt du udebliver/afmelder/ikke starter, sker der ikke tilbagebetaling af ovenstående beløb.

 

JA TAK! TILMELD MIG TIL KUNST, Forår 2018