Valgfag

Valgfag Forår 2017

 

Ved siden af linjefag og fællesfag vælger du en række valgfag. På valgfagene har du mulighed for at fordybe dig i enkelte emner, som interesserer dig særligt. Udbuddet af valgfag bliver løbende udviklet, så de passer med elevernes interesser, og så de supplerer det, der arbejdes med på linjefag og fællesfag.


Som udgangspunkt udbyder vi følgende valgfag (men vi forsøger som sagt at justere udbuddet løbende i dialog med eleverne):

Ind i musikken
Her kommer du både til at lytte til en masse forskellig musik og til selv at synge. Vi lytter mest til klassisk musik (f.eks. Bach, Mozart og Mahler) og til jazzmusik (f.eks. Miles Davis og Keith Jarrett). Her lærer du også at forstå musikkens opbygninger i toner og rytmer, og du får en grundlæggende indføring i nodelære. Når vi synger, træner vi stemmer og øver os med både enstemmig sang, kanon og enkle korsatser. Det overordnede formål er at føde glæden og oplevelse af musikkens fantastiske verden.
Underviser: Kristian La Cour.


Sprogkorrekthed, sprogforståelse og grammatik
I dette fag får du en grundig indsigt i det danske sprogs spilleregler. Vi studerer både sprogets byggeklodser (ordklasser, bøjninger og stavning), og hvordan de sættes sammen i tekster og danner meningsfulde helheder. Til sammen skal dette give dig indsigt og redskaber, så du kan bruge sproget bevidst, klart og konkret.
Underviser: Anne-Marie Melvang

Tal så det fanger
Faget handler om kunsten at argumentere på en holdbar og virkningsfuld. Du lærer altså at se, hvornår et argument holder, og hvornår det ikke gør det. Som en del af undervisningen får du en grundig introduktion til retorikkens grundbegreber og til argumetations- og diskursanalyse. Men ikke mindst får du også mulighed for at prøve retorikken af i praksis i form af taler, paneldebatter, diskussioner og samtaler.
Underviser: Line Lindegreen Roed

Verden omkring dig
Her tager vi fat på aktuelle begivenheder og debatter i samfundet, og vi bruger disse til at trænge ind i de dybere konflikter, dilemmaer og bevægelser, som præger verden i dag. Ved at deltage i faget får du en aktuel viden om politik og samfund. Du får indsigt i samfundets institutioner og deres opbygning og strukturer. Og ikke mindst får du redskaber til at analysere og forstå det, der foregår omkring dig.
Underviser: Allan Ølgaard-Thomsen

Filmklub
I dette fag får vi indblik i filmmediet ved at se, analysere, tolke og diskutere film. Efterhånden som vi får arbejdet med flere og flere film, vil du få en finere forståelse, hvilke greb der bruges i film, og hvordan disse anvendes til at styre publikums opmærksomhed, forventninger og følelser.
Underviser: Ditte Svane

Alternativ idræt
Her handler det at få indsigt og færdigheder i forskellige former for leg og spil. Vi kommer først og fremmest til at prøve en masse leg og spil, ikke mindst boldspil. Samtidig bruger vi denne erfaring til at analysere og forstå, hvordan spil er opbygget, og hvad det at lege og spille betyder for mennesket (kropslig og æstetisk dannelse).
Underviser: Thomas Næve


Klar, parat, flyv
Formålet med dette fag er, at du bliver praktisk forberedt på det studieliv, som venter mange højskoleelever. Det handler om at få indsigt og færdigheder i studielivets arbejdsmetoder, værktøjer og processer. Og det handler om at organisere sin tilværelse i en studieby og kunne holde styr på både de praktiske rammer og det sociale liv.
Underviser: Ole Andreesen


Ledelse og iværksætteri for begynder
I dette fag prøver vi at forstå og øve ledelse som en proces, som foregår i alle grupper og i alle sociale sammenhænge. Vi studerer gruppeprocesser og de spændinger og konfliktmuligheder, som præger dem. På den baggrund introducerer vi en række ledelsesdiscipliner, som hjælper grupper med at arbejde sammen på en målrettet måde. Endelig får du en grundlæggende indsigt i, hvordan man kan opbygge en virksomhed og en organisation fra bunden.
Underviser: Klaus Majgaard