Mentorordning

Er du ung mellem 17 et halvt og 25 år og har brug for hjælp til at blive afklaret om ungdomsuddannelse – og er der en risiko for, at du ikke selv kan gennemføre en ungdomsuddannelse – så har du mulighed for at komme på højskole under mentorordningen og få støtte under dit ophold, hvis det varer mindst 12 uger.

Mentorordningen på Askov Højskole

Som mentorelev deltager du på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen, men du har mulighed for at få støtte, hjælp, samtaler og mere tid sammen med en lærer, der er certificeret mentor under højskoleforeningen FFD. Formålet er at sikre din trivsel på skolen og støtte dig i at nå de mål, du har sat dig sammen med din UU-vejleder. Du og læreren aftaler mentorforløbets omfang og form med hinanden. Ofte aftales der ugentlige samtaler.

Vi samarbejder gerne med din UU-vejleder om:

·          Det faglige perspektiv

·          Det personlige lærings- og udviklingsperspektiv

·          Livet i fællesskabet

Inkluderer også uddannelsesvejledning

Mentorordningen på Askov Højskole inkluderer også uddannelsesvejledning, hvor du har særlige samtaler med henblik på valg af uddannelse.

Lav din uddannelsesplan med UU-vejlederen

UU-vejlederen skal i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan, hvor højskoleopholdet indgår, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, at:

– du er uden afsluttet ungdomsuddannelse
– du har brug for mentorstøtte under højskoleopholdet

Planen skal underskrives af dig (evt. dine forældre) og UU-vejlederen.

Vil du vide mere om mentorordningen, så kontakt Askov Højskole på tlf.: 76 96 18 00, eller skriv til mentor-underviseren, Ole H.B. Andreesen, på oa@askov-hojskole.dk.

 

Ole_A

Mentor på Askov – Ole H.B. Andreesen Højskolelærer og leder af journalistlinjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor på Askov Højskole – Ditte Svane Højskolelærer og leder af filmlinjen