Mere end to ud af tre fra Askov Højskole fik tilbudt studieplads i journalistik

Foto: Det kan betale sig at følge med i journalistik-undervisningen på Askov Højskole, hvis drømmen om at blive journalist skal veksles til en studieplads. I år fik godt to ud af tre tilbudt en studieplads i enten Århus, Odense eller Roskilde

Eleverne på Askov Højskoles journalistlinje og eleverne fra forårets prøveforberedende forløb har igen i år markeret sig med et stort optag på de journalistiske uddannelser. For knap 70 procent blev anstrengelserne vekslet til en plads på en af de journalistiske uddannelser i enten Odense, Århus eller Roskilde.

Til uddannelserne i Odense og Århus er der optagelsesprøve, og her fik to ud af tre – 66 procent – af eleverne maksimalt udbytte af deres højskoleophold ved at få tilbudt en studieplads.

På uddannelsen på Roskilde Universitetscenter var der to, som blev tilbudt en studieplads.

Der bliver mere og hårdere konkurrence om de journalistiske studiepladser i Danmark. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan igen i år notere et meget stort og stabilt ansøgerfelt, og 9,35 procent af alle kvote 2-ansøgninger på landsplan gik til en af højskolens uddannelser.

I alt fik DMJX 1469 ansøgere til journalistuddannelsen, og heraf havde de 1053 højskolen i Århus som førsteprioritet.

DMJX blev sidste år ramt af en stramning og skal over de næste år reducere optaget med 17 procent – hvilket svarer til 95 studerende i alt, godt nok fordelt på DMJX’s forskellige uddannelser, men skolen har været stærkt kritiseret for at uddanne ’for mange’ journalister i en tid, hvor der er høj ledighed blandt nyuddannede og især mangel på praktikpladser.

Journalistuddannelsen på SDU i Odense har de senere år oplevet en vældig stigning i popularitet blandt eleverne på Askov Højskole. – Hvert semester får vi elever, som ikke er klar over, at der er en journalistuddannelse på SDU, men når de får studeret den nærmere, er der flere og flere, som sætter den som førsteprioritet, siger linjefagsleder Ole H. B. Andreesen.

I Odense var der i år 510, der havde søgt optagelse, og SDU optager 103 studerende. Altså er det kun hver femte, som slipper igennem – og faktisk sidder eleverne på Askov Højskole næsten på hver femte af studiepladserne i Odense – 19 fik tilbudt en.

Den tredje journalist-uddannelse i Danmark, som udbydes af Roskilde Universitetscenter, optager sine studerende på gennemsnittet fra ungdomsuddannelserne, og i år havde nogle af højskolens elever valgt også at satse på RUC – og for mindst to af dem gav det pote, og de valgte den vej ind i journalistikken.