Askov Lærlinge

Dit bindeled til Askov Højskole

Askov Lærlinge er elevforeningen ved Askov Højskole. Bestyrelsen er bredt sammensat af tidligere elever på højskolen. Elevforeningen organiserer aktiviteter for nuværende og tidligere elever og er engageret i udviklingen af skolearbejdet.

Elevforeningen arrangerer i samarbejde med skolen hvert år et gensynsevent for tidligere højskoleelever. Dette elevtræf er samtidig et festligt møde med det aktuelle elevhold.

Vi udgiver løbende elektroniske nyhedsbreve, et årligt AL-magasin og vi er med i redaktionen af skolens årsskrift. Vi vil på sigt sammenkøre de forskellige Facebookgrupper, der knytter sig til skolen.

Vi udpeger 8 medlemmer af skolens repræsentantskab og har dermed indflydelse på skolens drift og indhold.

Askov Lærlinge omfatter også en elevstøttefond, hvor kommende elever kan søge om økonomisk støtte til deres ophold.

Hvordan bliver man medlem?

Man skal have været højskoleelev i mindst 6 uger for at blive A-medlem af Askov Lærlinge. Deltagere på korte kurser kan melde sig ind som B-medlemmer.

Rekvirer tilmeldingsblanket på skolens kontor eller ved at maile til foreningens kasserer, Niels Erik Jørgensen: niejoe@post3.tele.dk

Bestyrelsen for Askov Lærlinge har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Marianne Jensen, formand
Anders Pertou, næstformand og referent
Niels-Erik Jørgensen, kasserer
Heidi Gindeberg Andersen
Hans Møller
Bente Bundgaard

Askov Lærlinges hjemmeside