Forstander

 

“Askov er en højskole,, der er værd at kæmpe for. Og den opgave vidste jeg med det samme, at jeg gerne ville være påtage mig som forstander her.”

Citat: Rikke Holm, Askovs nye og første kvindelige forstander

 

 

Rikke Holm (f. 3. oktober 1969) blev ansat som forstander på Askov Højskole den 1. oktober 2018. Hun kom til Askov fra Engelsholm Højskole, hvor hun har været viceforstander i tre år (2015-18).

Forinden har Rikke Holm, der både er uddannet teolog og musiklærer, været ungdomspræst i Vejle Provsti (2008-15). Og hun begyndte sit arbejdsliv som lærer på Lystruphave Efterskole (2002-08), som hun var med til at starte.

“Da jeg havde været på rundvisning på Askov Højskole, gik jeg herfra med en fornemmelse af, at her er noget afgørende på spil. Askov Højskole er unik som kulturinstitution – både i lokalområdet og blandt højskoler. Og skolen emmer af sin lange historie – blandet med nutiden og sigtet mod fremtidens muligheder. Derfor vidste jeg med det samme, at her ville jeg gerne være.”

Optaget af samarbejde og inddragelse

Som leder og forstander er Rikke Holm, der privat er gift og mor til fire børn, meget optaget af samarbejde og medarbejderinddragelse. Derfor motiverer det hende, at forstanderen på Askov er en del af et større ledelsesteam.

 

”For mig er det vigtigt, at alle medarbejdere oplever at blive set og hørt – også når der skal tages beslutninger, som ikke er ønskede. Her har jeg god erfaring med at skabe visioner og udvikle ideer i levende fællesskaber, hvor medarbejdere tager medejerskab. For respekt, ansvar og tillid er nøgleord i enhver højskoles personalegruppe.”

 

Når Rikke Holm værdsætter betydningen af samarbejde og medarbejderinddragelse så højt, er det fordi, at hun mener, at det har betydning for hele højskolen og dermed også for de elever og kursister, der er på højskolen.

“En højskole skal tilbyde tillidsfulde og trygge rammer for elever og kursister. Og et velfungerende samvær skal sikre den bedste trivsel og danne grundlag for elevernes dannelse og fællesskab. Her er forstanderen vigtig, men forstanderen kan ikke gøre det uden dygtige medarbejdere og et bagland, som bakker op. Og her mener jeg, at Askov Højskole har et godt potentiale.”

 

Kontakt: rh@askov-hojskole.dk

 

Links til aktuelle artikler med Rikke Holm:

https://www.tvsyd.dk/artikel/askov-hoejskole-faar-sin-foerste-kvindelige-forstander

https://www.jv.dk/vejen/Ny-forstander-for-Askov-Hoejskole-havde-foerste-dag-paa-skolen/artikel/2644869

https://www.ugeavisenvejen.dk/vejen/Askov-Hoejskole-er-noget-unikt-siger-ny-forstander/artikel/362723

https://vafo.dk/jelling/Det-handler-om-samtale-og-menneskeligt-naervaer/artikel/422310