Vedtægter & Værdigrundlag

Værdigrundlag

Askov Højskole og Efterskole

 • rammer, præmisser og værdigrundlag

Askov Højskole og Efterskole er frie skoler. Askov Højskole blev grundlagt i 1865, og Askov Efterskole kom til i 2001. Begge skoler bygger på et grundtvig-koldsk skolesyn.

Rammerne

Askov Højskole og Efterskole virker indenfor rammerne af den gældende lovgivning om frie kostskoler. Ifølge loven om frie kostskoler skal skolerne tilbyde undervisning og samvær med følgende tredelte hovedsigte:

 • livsoplysning
 • folkelig oplysning
 • demokratisk dannelse

Præmisserne

Skolerne i Askov ser i dag nogle væsentlige tendenser nationalt og globalt:

 • skærpede krav til de unge, til uddannelserne og til de unges valg af uddannelse
 • de traditionelle fællesskabers betydning viger til fordel for betydningen af mere midlertidige fællesskaber
 • nutidens unge skal selv sammensætte deres egen tilværelse og skabe deres egen identitet
 • øget globalisering som ramme og horisont for hverdagsliv, arbejde og uddannelse

Værdigrundlaget

Værdigrundlaget for Askov Højskole og Efterskole består af tre elementer:

Balance mellem den enkelte og fællesskabet
Livet på Askov er præget af tillid, frihed og tryghed. Den enkelte elev er værdsat og oplever sig hørt, set og forstået. Askov giver unge mennesker mulighed for at nå til en højere grad af afklaring – såvel menneskeligt som i forhold til valg af uddannelse og fremtid. Det sker gennem en levende dialog om det, vi er fælles om som mennesker og i et givende og fordomsfrit samvær.

Lystbetonet og forpligtende tilgang til dannelse og fag
Askov skaber rammer, der styrker den enkelte elevs lyst til at deltage engageret i en undervisning og en hverdag, der fremmer dannelse og læring. Det gælder i forhold til myndiggørelse og medborgerskab samt i forhold til opnåelse af formelle kompetencer.

Udsyn – globalt, nationalt og lokalt
Askov er i dialog med det omkringliggende samfund. Skolerne i Askov samarbejder og henter inspiration både lokalt, nationalt og globalt.

30. maj 2013

 

_MG_5360

Askov Højskole og Efterskoles Kostpolitik 

De overordnede mål med kostpolitikken er: 

 • At skabe og understøtte sunde kostvaner hos eleverne for at fremme sundhed og velvære.
 • At fremme elevernes præstation gennem bedre energi og koncentration hele dagen.

Køkkenets visioner er:

 • At maden skal være frisk og veltillavet.
 • At maden skal være varieret og ernæringsrigtig.
 • At maden skal være tilpasset årstiderne.
 • At maden skal være økologisk og bæredygtig.
 • At madspild skal mindskes og gerne undgås.

Vi spiser godt på Askov Højskole og Efterskole, så derfor:

 • Laver vi hovedsagligt maden fra bunden.
 • Anvender årstidens frugt og grønt.
 • Bager selv vores brød, boller og kager.
 • Kan tilbyde daglig vegetarkost ved tilmelding.
 • Har vegetardage til alle.
 • Kan lave diæter, hvis det er lægeligt begrundet
 • Holder vore traditioner i hævd.
 • Lever op til de hygiejniske krav der er på området, og vore egenkontrol er godkendt. Se under fødevarestyrelsens find smiley.

Vi tilbyder morgenbuffet med:

 • Ceralier. Mælk, friskbagt brød, ost, pålæg, frugt, marmelade, vand, juice og kaffe/the.

Vi tilbyder frokostbuffet med:

 • Rugbrød, groft brød, fiskepålæg, æg, kødpålæg, ost, frugt, salater og en lun ret. Hertil vand og mælk.

Vi serverer aftensmaden med:

 • En hovedret m. tilbehør og ta` selv salatbar. Hertil vand.

Derudover serveres 3 mellemmåltider:

 • Grønt og frugt
 • Brød og kage
 • Kaffe/the/vand

Eleverne hjælper til i køkkenet under vejledning af køkkenets personale, der består af:

 • 2 køkkenledere
 • 4 ernæringsassistenter
 • 2 køkkenmedhjælpere

Vi har også en del ung-arbejdere til opvask, gulvvask og servering om aftenen og i weekender.

Vores køkken har elitesmiley :)

På Askov Højskole har vi en Elite Smiley. Du kan se vores officielle smiley fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri her.

 

Personalepolitik

Læs om vores personalepolitik

 

Vedtægter

Vedtægterne er godkendt den 15.10 2016 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 13.12 2016.

Læs Askov Højskoles vedtægter her.

Allonge vedtaget af repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole på repræsentantskabsmøde den 29. april 2017:
“I relation til vedtægternes §6 om Styrelsens opgaver og ansvar præciseres, at Styrelsen udpeger en person, som enten er forstanderen for Højskolen eller forstanderen for Efterskolen, som leder af institutionen vedrørende ansvaret overfor Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning, i forbindelse med daglig kontakt til førnævnte Ministerier og i forbindelse med underskrift på regnskab og elevindberetninger.”

Styrelsen

Formand: Hans Brun Hansen
Bavnborgvej 11, Maltbæk, 6600 Vejen, tlf. 21 24 40 50

Forstander for VBC, Vejen Business College. Har tidligere været medlem af Amtsrådet og Vejen Byråd. Bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser Medlem af styrelsen for Askov Højskole og Efterskole siden 2002.

Erik Nellemann
Egevænget 11, Askov, 6600 Vejen, tlf. 20 62 51 03.

Partner i advokatfirmaet Buch og Barua. Afdelingsleder i basen i Vejen med hovedarbejdsområderne: Rådgivning og køb af fast ejendom, civile retssager, rådgiver i sager om familieret og medhjælper i Retten i Esbjerg i gældssaneringssager. Har været i repræsentantskabet siden 2010 og indtrådt i styrelsen i 2013. Formand for styrelsen fra april 2015

Anders Hind
Vesterbro 91, 4. tv, 9000 Ålborg, tlf. 40 14 74

Engageret i det folkeoplysende arbejde, herunder medlem af DFS – Dansk Folkeoplysning Samråds bestyrelse. Tidligere underviser, souschef og leder i social og sundhedsuddannelse (bl.a. Socialrådgiver-uddannelsen, Socialpædagoguddannelsen, Plejehjemsassistentuddannelsen og den nordjyske SOSU-skole ). I flere år afdelingsleder i Voksenhandicapafdelingen i henholdsvis Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune. Endvidere i en årrække ansat i den private sektor som konsulent og redaktør i DAFOLO. Er nu pensioneret, men medlem af flere kulturpolitiske bestyrelser og repræsentantskaber bl.a. i Foreningen Norden, Det hem’lige Teater i Aalborg og engageret i internationale organisationer bl.a. som vicepresident i NEATA.”

Peter Gæmelke
”Røjgård ”, Egholtvej 38,6600 Vejen tlf. 40 17 52 87

Selvstændig landmand, Røj Landbrug siden 1983. Professionelt bestyrelsesmedlem med bl.a. erfaring som formand for Dansk Landbrug. Tidligere præsident for Landbrugsraadet i 18 år. Indehaver af en række bestyrelsesposter og repræsentantskaber, bl.a. Københavns Universitet, Hedeselskabet, Danmarks Nationalbank, Kirkbi A/S og Gl. Estrup Herregårdsmuseum. Indtrådt i styrelsen i 2014.

Else Flansmose
Ø. Skibelundvej 42, Askov, 6600 Vejen tlf. 23 39 26 33

Pædagogisk konsulent på erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding. Arbejder professionelt primært med lærernes pædagogiske uddannelse, organisering og udvikling af nye pædagogiske tiltag i forbindelse med undervisningen, pædagogisk vejledning og supervision og coaching. Har været i repræsentantskabet siden 2007 og indtrådte i styrelsen i 2012. Har fungeret som formand for Askov Amatørteater og derigennem arbejdet på et tæt samarbejde med Askov Højskole og Efterskole.

Jesper Moesbøl
Arnagervej 7, 8210 Aarhus V. tlf. 42 33 91 25

Pensioneret undervisningskonsulent cand. mag. i samfundsfag og musik, højskolelærer på Snoghøj Nordisk Folkehøjskole 1979-86 Forstander for Ask Højskole 1989-97 Undervisningskonsulent primært med højskoleopgaver i Undervisningsministeriet 1998-2011 og Kulturministeriet 2011-2017. Mangeårig foredragsholder og pianist – fortrinsvis om højskolesange.

Tyge Skovgaard Christensen
Hjerting Strandvej 133, 6710 Esbjerg V. tlf. 75 46 03 69

Pensioneret tidligere prorektor / Uddannelsesdirektør for University College Syddanmark. I perioden 1991 – 2010 poster som rektor for Ribe Statsseminarium, CVU Vest og University College, Esbjerg. I perioden 1982 – 1991 adjunkt senere lektor ved bl.a. Esbjerg Seminarium, DLH – Odense. I perioden 1973 – 1982 folkeskolelærer i Varde og Esbjerg kommuner. Uddannelsesbaggrund : Lærereksamen og diverse efter- og videreuddannelser. Erfaringsbaggrund : Uddannelses- og institutionspolitiske arbejdsområder med såvel nationale som internationale arbejdsområder og repræsentationer. Medlem af styrelsen siden april 2015.