Priser

Efterår 2021 – 14 eller 18 uger

Efterårets kursus varer 18 uger – fra 15. august til 18. december. Prisen for at være med er 1.800 kr. pr. uge, som du betaler over fire rater. I betalingen indgår højskoletur.

Der er mulighed for en sen start, hvor man starter 12. september og fortsætter til 18. december (14 uger). Her er den ugentlige deltagerbetaling en smule højere – nemlig 1.900 kr. – da udgiften til højskoletur fordeles over færre uger.

Forår 2022 – 12, 16 eller 24 uger

Forårets højskoleophold varer 24 uger og strækker sig fra 3. januar til 19. juni 2022. Prisen for at deltage i hele kurset er 1.750 kroner per uge (inkl. studierejse), det vil sige i alt 42.000 kr.

Du kan også starte midtvejs på kurset den 28. februar og gennemføre et 16 ugers forløb. Den ugentlige pris bliver så lidt højere, 1.850, kr. pr. uge og i alt 29.600 kr., da studierejsen i maj skal fordeles på færre ugers betaling.

Endelig kan du starte kurset 3. januar og stå af midtvejs den 27. marts. Kursuslængden bliver da 12 uger og omfatter ikke en højskoletur. Derfor er den ugentlige betaling her lidt lavere, nemlig 1.550 kr. pr. uge (er ekskl. højskoletur) og i alt 18.600 kr.

Starter eller slutter du uden for angivne tidspunkter, vil den ugentlige timebetaling kunne variere en smule, da udgiften til højskoleturen fordeles ud på de enkelte uger.

Gebyr og depositum

Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på 1.500,00 kr. i alt  2.000,00 kr.

Korte kurser 2021 / 2022

Se prisen, der er angivet under det enkelte kursus under menupunktet Korte kurser.

Gebyr og depositum
Efter tilmelding opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,00, som fratrækkes den endelige kursuspris.