Priser

Efterår 2020 – 13 eller 17 uger

Efterårets kursus varer 17 uger – fra 23. august til 19. december. Prisen for at være med er 1.800 kr. pr. uge, som indbetales over fire rater. I betalingen indgår finansiering af studierejse.

Der er mulighed for en sen start, hvor man starter 20. september og fortsætter til 19. december (13 uger). Her er den ugentlige deltagerbetaling en smule højere – nemlig 1.900 kr. – da udgiften til studierejse fordeles over færre uger.

Forår 2021 – 12, 16 eller 24 uger

Forårets lange kursus varer 24 uger og strækker sig fra 3. januar til 19. juni 2021. Prisen for at deltage i hele kurset er 1.750 kroner per uge (inkl. studierejse), det vil sige i alt 42.000 kr.

Du kan også starte midtvejs på kurset den 28. februar og gennemføre et 16 ugers forløb. Den ugentlige pris bliver så lidt højere, 1.850, kr. pr. uge og i alt 29.600 kr., da studierejsen i maj skal fordeles på færre ugers betaling.

Endelig kan du starte kurset 3. januar og stå af midtvejs den 27. marts. Kursuslængden bliver da 12 uger og omfatter ikke en studierejse. Derfor er den ugentlige betaling her lidt lavere, nemlig 1.550 kr. pr. uge (er ekskl. højskoletur) og i alt 18.600 kr.

Starter eller slutter du uden for angivne tidspunkter, vil den ugentlige timebetaling kunne variere en smule, da udgiften til studierejsen fordeles ud på de enkelte uger.

Gebyr og depositum

Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på 1.500,00 kr. i alt  2.000,00 kr.

Korte kurser 2019 / 2020

Se prisen, der er angivet under det enkelte kursus under menupunktet Korte kurser.

Gebyr og depositum
Efter tilmelding opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,00, som fratrækkes den endelige kursuspris.