Priser

Hvad koster et højskoleophold?

 

LANGE KURSER

Efterår 2018 – 17 uger

Efterårets kursus varer 17 uger – fra 19. august til 15. december. Prisen for at være med er 1.765 kr. pr. uge, i alt 30.005 kr., som indbetales over fire rater. I betalingen indgår finansiering af studierejse.

Der er mulighed for en sen start, hvor man starter 23. september og fortsætter til 15. december (12 uger). Her er den ugentlige deltagerbetaling en smule højere – nemlig 1.875 kr. – da udgiften til studierejse fordeles over færre uger.

Forår 2019 – 12, 16 eller 24 uger

Forårets lange kursus varer 24 uger og strækker sig fra 6. januar til 22. juni 2019. Prisen for at deltage i hele kurset er 1.700 kroner per uge (inkl. studierejse), det vil sige i alt 40.800 kr.

Det er imidlertid muligt at starte midtvejs på kurset den 3. marts og dermed gennemføre et 16 ugers forløb. Den ugentlige pris er lidt højere (da studierejsen i maj skal fordeles på færre ugers betaling). Pris per uge er 1.800 kr. , altså i alt 28.000 kr.

Det er også muligt at starte kurset 6. januar og stå af midtvejs, den 30. marts. Kursuslængden bliver da 12 uger og omfatter ikke en studierejse. Derfor er den ugentlige betaling lidt lavere, nemlig 1.500 kr. per uge, i alt 18.000 kr.

Starter eller slutter du uden for angivne tidspunkter, vil den ugentlige timebetaling kunne variere en smule, da udgiften til studierejse fordeles på de enkelte uger.

Tilmelding
Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på 1.500,00 kr. i alt  2.000,00 kr.

 

MELLEMLANGE KURSER
Deltagelse i Det prøveforberedende kursus og Animarts koster kr. 2.000 pr. uge, i alt kr. 8.000, som indbetales senest tre uger før start.

Tilmeldingsgebyr: 500 kr.

Depositum: 1.500 kr.

I alt betales 2.000 kr. ved tilmelding.

KORTE KURSER
Se prisen, der er angivet under det enkelte kursus under menupunktet Korte kurser.