Robotter og læringsteknologi


20.08.17 – 16.12.17

 

Linjefaget Robotter og læringsteknologi har en række formål:
Du lærer at bruge interaktive teknologier (robotter, apps m.m.) til at skabe læringsprocesser for mennesker i alle aldre – hvad enten det er i byens rum, i klasseværelset, i fabrikshallen eller i den politiske debat.

Du lærer grundlæggende færdigheder i at programmere (f.eks. i Blockly, C# og Unity), at udvikle nye applikationer, at bruge Virtual/Augmented Reality i applikationerne samt at bygge mindre robotter.

Du lærer at udvikle teknologi ud fra viden om, hvad der fremmer læring og dialog mellem mennesker (læringsteori og pædagogik)

Du bliver fortrolig med designprocessen fra ide og analyse til test og færdiggørelse.

Teknologi, der fremmer dialog og læring
Teknologi giver store muligheder at understøtte bedre dialog, læring og udveksling af viden mellem mennesker. Det skyldes ikke mindst, at mange teknologier er mere fysiske og kropslige og giver mulighed for at lære nyt stof med alle sanser. På den måde kan teknologierne give mulighed for at involvere flere mennesker i nye måder at tale sammen og lære på.

Formerne er mange:
Intelligente rum, der reagerer på brugerens tale og bevægelser
Apps, der hjælper med at interagere med omgivelser og få mere viden
Virtual og augmented reality, som tilføjer nye oplevelseslag til den virkelighed, vi synes, vi kender.
Robotter, som interagerer med brugeren på en kropslig måde

Du kommer gennem alle faser af design
På linjefaget kommer du til at stifte bekendtskab med mange arbejdsformer:
Undersøgelse af brugeres behov og deres brug af eksisterende teknologier
Udvikling af nye koncepter og prototyper i samspil med brugere
Programmering og konstruktion af teknologi
Test og tilretning
Forankring af teknologien hos brugerne, så den kan få sit eget liv

Faget kan bane mange veje
Du kan bruge faget til at forberede et videre studie på uddannelser med fokus på design og teknologi (f.eks. civilingeniør i læring- og oplevelsesteknologi, velfærdsteknologi, arkitektur, datalogi, software engineering, pædagogik, læreruddannelse etc.). Du kan også bruge faget til helt grundlæggende at blive fortrolig med de mange anvendelsesmuligheder, som ligger i nye interaktive teknologier.

JA TAK! TILMELD MIG ROBOT OG LÆRINGSTEKNOLOGI, EFTERÅR 2017

JA TAK! TILMELD MIG ROBOT OG LÆRINGSTEKNOLOGI, FORÅR 2018

 

 

 

Linjeansvarlig Gunver Majgaard, ph.d. og lektor i Robotteknologi og læring ved Syddansk Universitet. Gunver har i flere år forsket og undervist i udvikling af digitale læremidler og design af nye teknologier. Se mere