Robotter og Virtual Reality


07.01.18 – 23.06.18

 

Linjefaget Robotter og Virtual Reality har en række formål:
Du lærer at bruge og udvikle interaktive teknologier (robotter og VR (Virtual Reality), apps m.m.) til at skabe læringsprocesser for mennesker i alle aldre – hvad enten det er i byens rum, i klasseværelset, i fabrikshallen eller i den politiske debat.

Virtual Reality VR

Virtual Reality VR

VR AR Holenses

Jorden set med VR

 

 

 

 

 

 

Du lærer grundlæggende færdigheder i at programmere (f.eks. i Blockly, C# og Unity), at udvikle nye applikationer, at bruge Virtual/Augmented Reality i applikationerne samt at bygge mindre robotter og VR.

Dash tegner cirkler i lyntempo

Blockly kode for at tegne en cirkel

Robotter

Robotten NAO

 

 

 

 

 

 

 

Du lærer at udvikle teknologi ud fra viden om, hvad der fremmer læring og dialog mellem mennesker (læringsteori og pædagogik)

Du bliver fortrolig med designprocessen fra ide og analyse til test og færdiggørelse.

Teknologi med robotter og VR, der fremmer dialog og læring
Teknologi med robotter og VR giver store muligheder at understøtte bedre dialog, læring og udveksling af viden mellem mennesker. Det skyldes ikke mindst, at mange teknologier er mere fysiske og kropslige og giver mulighed for at lære nyt stof med alle sanser. På den måde kan teknologierne give mulighed for at involvere flere mennesker i nye måder at tale sammen og lære på.

Arduino kobler digital og analog teknologi

Sketch kode til at programmere Arduino med

 

 

 

 

 

 

Formerne er mange:
Intelligente rum, der reagerer på brugerens tale og bevægelser.
Apps, der hjælper med at interagere med omgivelser og få mere viden.
Virtual og augmented reality, som tilføjer nye oplevelseslag til den virkelighed, vi synes, vi kender.
Robotter, som interagerer med brugeren på en kropslig måde.

Du kommer gennem alle faser af design
På linjefaget kommer du til at stifte bekendtskab med mange arbejdsformer:
Undersøgelse af brugeres behov og deres brug af eksisterende teknologier
Udvikling af nye koncepter og prototyper i samspil med brugere
Programmering og konstruktion af teknologi
Test og tilretning
Forankring af teknologien hos brugerne, så den kan få sit eget liv

Skema

Du har linjefaget Robotter og VR  mandag, onsdag og fredag. Fredag kører dog fælles med Gamedesign og handler om at lære at udvikle spil og VR-applikation. Vi benytter Unity og 360 graders video kamera.

Faget kan bane mange veje
Du kan bruge faget til at forberede et videre studie på uddannelser med fokus på design og teknologi (f.eks. civilingeniør i læring- og oplevelsesteknologi, velfærdsteknologi, arkitektur, datalogi, software engineering, pædagogik, læreruddannelse etc.). Du kan også bruge faget til helt grundlæggende at blive fortrolig med de mange anvendelsesmuligheder, som ligger i nye interaktive teknologier.

 

JA TAK! TILMELD MIG ROBOTTER, VR OG LÆRINGSTEKNOLOGI, FORÅR 2018

Priser

Forår 2018 – 24 uger

Ophold på forårsholdet koster kr. 1.688,00 pr. uge, i alt kr. 40.512,00, som indbetales over 6 rater.
I betalingen indgår finansiering af studierejse.
Ved afbrydelse af kurset opkræves skolepenge for yderligere 4 uger.
Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på kr. 1.500,00
i alt kr. 2.000,00.
Såfremt du udebliver/afmelder/ikke starter, sker der ikke tilbagebetaling af ovenstående beløb.

 

 

 

Undervisere på Robotter og VR og læringsteknologi.

Gunver Majgaard

Linjeansvarlig Gunver Majgaard, ph.d. og lektor i Robotteknologi og læring ved Syddansk Universitet. Gunver har i flere år forsket og undervist i udvikling af digitale læremidler og design af nye teknologier.

Se mere

E-mail: gum @ mmmi.sdu.dk

 

 

 

Rasmus Petersen

Rasmus er uddannet civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi. Rasmus er ekspert i udvikling af interaktive teknologier til lærings- og legeformål, herunder særligt robotteknologi og virtual reality. Rasmus har tidligere deltaget i udviklingen af bl.a. en virtual reality applikation til behandling af social angst og et robotteknologisk musikinstrument hvor flere brugere i fællesskab kan samarbejde om at kreere musik ved hjælp af bl.a. bevægelser med hånden.

E-mail: rp @ askov-hojskole.dk

Link til musik robot YouTube: her

Link til TV2 om VR og social angst: her