Robotter og VR

Naturvidenskab er DNA på Askov Højskole

I slutningen af 1800-tallet eksperimenterede fysikeren og opfinderen Poul la Cour med vindenergi i Askov. Samtidig underviste han interesserede i matematik, fysik og elektrificering på Askov Højskole. De naturvidenskabelige fag måtte imidlertid vige for de humanistiske fag på Askov Højskole med Poul la Cours død i 1908. Der skulle herefter gå mere end 100 år, før højskolen vendte tilbage til sine naturvidenskabelige rødder – først med oprettelsen af en game design-linje og senere en robot-linje. 

Hvad laver du på linjefaget Robotter og VR? 

På robot-linjen på Askov Højskole lærer du at navigere i teknologiens forunderlige verden. Her er der plads til, at alle kan være med og blive fortrolige med robotteknologi og VR (virtual reality).

Kurset starter med, at du bliver fortrolig med de forskellige grundelementer, en robot består af – for eksempel lys- og afstandssensorer samt motorer. Hertil vil du typisk anvende LEGO Mindstorms platformen, da man med den hurtigt og nemt kan bygge og programmere en robot, der fungerer. 

Senere i forløbet vil du stifte kendskab med elektriske grundkomponenter og bygge små elektriske kredsløb, der kan give et output ved hjælp af sensorer, som du selv bygger. Hertil vil du typisk anvende forskellige Arduino mikrocontrollere, samt lære hvordan du programmerer dem i C/C++. Hvis du ikke har kendskab til programmering, skal du ikke holde dig tilbage, vi starter helt fra bunden.

Som afslutning af forløbet kommer du til at arbejde med egne projekter, der tager udgangspunkt i nogle af de ting du har lært. Her vil der også være undervisning i forskellige teorier om design, udvikling og brugertests, så du kan udvikle det bedst mulige produkt. Eksempler på tidligere projekter er en interaktiv handske, der kan sanse din hånds bevægelser, en sko der kan måle bevægelse og ved hjælp af dioder vise hvilken retning man går eller løber. Der vil også være mulighed for at prøve kræfter med at bygge din egen drone. 

Sideløbende med robotprogrammering vil du modtage undervisning i VR sammen med game-design linjen, hvor du vil lære at designe og programmere forskellige interaktive applikationer i Unity. 

Virtual Reality (VR)

VR AR Hololens

Jorden set med VR

Dash tegner cirkler i lyntempo

Blockly kode for at tegne en cirkel

Robotter

Robotten NAO

 

Hvad kan du bruge det til? 

Erhvervslivet skriger på uddannede ingeniører, og hvis du drømmer om en videregående uddannelse inden for ingeniørfaget, kan dette kursus fungere som et springbræt til det. Eksempler på ingeniøruddannelser med robotfagligt indhold kan blandt andet være Robotteknologi, Lærings- og Oplevelsesteknologi, Velfærdsteknologi, Produktion eller Mechatronics. 

Men også i mange andre fag kan det være en fordel at have kendskab til robotteknologi – for eksempel inden for pædagog- og social og sundhedsuddannelserne. Disse uddannelser vil i den nærmeste fremtid gøre brug af robotter til diverse opgaver, hvorfor det vil være en fordel at have kendskab til, hvordan de fungerer. 

Papirsprototype til vægtspil

Optimering af spillet

Arduino vægtspil på vej

Tester VR App

Tester Kubo Robot

Fordybet i Arduino

Robotter og VR på Askov Højskole i mediernes søgelys 

Askov Højskole er den første højskole i landet, der har startet et linjefag i robot-teknologi. Det har vakt mediernes interesse. Her kan du læse to af de artikler, der er blevet skrevet om Robotter og VR på Askov Højskole: 

Arduino-controller styrer virtuel rumbil

Den intelligente sko med Lilypad

VR handske med Lilypad

Arduino kobler digital og analog teknologi

Sketch kode til at programmere Arduino med

mBot robotplatform

Efterår 2020 – 17 eller 13 uger

Efterårets lange kursus varer 17 uger. Prisen er 1.800 kr. pr. uge inkl. studierejse.

Du kan også vente med at starte til lidt senere og tage et 13 ugers forløb. Her er prisen 1.900 kr. pr. uge inkl. studierejse, da studierejsen skal dækkes på færre uger.

Starter eller slutter du uden for angivne tidspunkter, vil den ugentlige timebetaling kunne variere en smule, da udgiften til studierejse fordeles på de enkelte uger.

 

Tilmelding

Efter tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500,00 og depositum på 1.500,00 kr. i alt  2.000,00 kr.

 

Underviser på Robotter og Virtual Reality

 

Simon Köslich

Simon er uddannet civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi fra Syddansk Universitet. Han er ekspert i design af læringsrobotter og har udviklet en robot til undervisningsbrug i folkeskolen. Derudover har han erfaring som teknologidommer ved FIRST LEGO League og som medhjælper på Teknologiskolen på SDU. I sin fritid er Simon kæmpe teknologi og spilnørd og bl.a. spil og hardware anmelder hos Tweak.dk og arbejder frivilligt som webdesigner hos Foreningen Kollegienet Odense.

 

Her kan du se nogle af de videnskabelige artikler, Simon har udgivet eller har været med til at udgive:

Towards playful learning and computational thinking — Developing the educational robot BRICKO

Do We Blindly Trust Self-Driving Cars

Simulations and Self-Driving Cars: A Study of Trust and Consequences

E-mail: sk@askov-hojskole.dk

Vil du gerne følge livet på Askov Højskole? Så følg os på facebook eller instagram:

TILMELDING 2020

 

Efterår17 uger 
Start:23. august 2020
Pris:1.800 kr. pr. uge
Efterår13 uger 
Start:20. september
Pris:1.900 kr. pr. uge


Tilmelding 2021

Forår24 uger 
Start:3. januar 2021
Pris:1.750 kr. pr. uge
Forår12 uger
Start:3. januar 2021
Pris:1.550 kr. pr. uge
Forår 16 uger
Start:28. februar 2021
Pris:1.850 kr. pr. uge
 


Alle priser er inkl. studierejse

Der er ikke studierejse på 12-ugersforløbet