Sprog og dialekter i grænselandet

Askov_parken
Askov Højskole, the garden

Lørdag 5. oktober kl. 09.00 – 16.00 på Askov Højskole

SPROGKONFERENCE
Sprog og dialekter i grænselandet

Modersmål-Selskabet inviterer hermed til konferencen Sprog og dialekter i grænselandet, som vi arrangerer i samarbejde med Askov Højskole med støtte fra Verein Deutsche Sprache og en række fonde.

Konferencen byder på en række foredrag om grænselandets sprog og dialekter samt et musikalsk indslag ved sønderjyden Rikke Thomsen, der modtager Modersmål-Prisen den 15. september 2019. Det er målet at præsentere sprogene og dialekterne for hinanden både ved at give prøver på dem og ved at tale om dem.

Ved grænsedragningen i 1920 opstod det tyske mindretal nord for grænsen og det danske mindretal syd for den.
Derudover tales der på begge sider af grænsen danske dialekter og nedertysk og på den tyske desuden frisisk.
Indlæggene præsenteres på dansk eller tysk og tolkes eller præsenteres med oversættelser.
Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig på https://bit.ly/konference-5-oktober
Der er mulighed for at købe frokost og kaffe, der skal bestilles og betales via linket nedenfor, men ikke for at
overnatte på Askov Højskole.

Al henvendelse vedrørende konferencen – bortset fra tilmeldinger – skal ske til konferencelederen.
Konferenceleder: Cand.mag. Ulla Weinreichusw@modersmaalselskabet.dk
Modersmål-Selskabet er ligesom alle deltagende organisationer en almennyttig og ikke-kommerciel forening.

Bekræftede talere (evt. ændringer vil fremgå af tilmeldingssiden)
Konferenceleder, næstformand i Modersmål-Selskabet, cand.mag. Ulla Weinreich: Velkommen til konferencen
Forstander Rikke Holm: Velkommen til Askov Højskole
Formand for Modersmål-Selskabet, dr.theol. Georg Adamsen: Modermål-Selskabet, præsentation
Bestyrelsesmedlem, dr. Reiner Pogarell, Verein Deutsche Sprache (på tysk)
Generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening: Det danske mindretal og dansk i Sydslesvig
Marianne Ehlers og Heiko Gauert, Niederdeutschsekretariat und Bundesraat för Nedderdüütsch: Nedertysk i fortid og nutid (på nedertysk og højtysk)
Sanger, cand.mus. Rikke Thomsen: Tre sange på synnejysk
Prof., dr. Elin Fredsted, Europa-Universität Flensburg: Synnejysk (indledning på synnejysk, ellers rigsdansk)
Lektor, dr. Anne-Marie Fischer-Rasmussen, Læreruddannelsen Aalborg, UCN, VDS-regionalleder: Tyskundervisningen i Danmark (diskussion på dansk og tysk)
Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack: Dansk Sprognævn
Cand.mag. Anna Marbjerg: Min modersmål er tysk. Tosprogede teenageres sprogvalg i grænselandet
Lektor, ph.d. Malene Monka, Københavns Universitet: Sprogskifte gennem tre generationer, fra synnejysk til rigsdansk

Obligatorisk tilmelding på https://bit.ly/konference-5-oktober
Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 9–16 · Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen