Støt Askov Højskole og Efterskole

Hjælp med at fortsætte som almennyttig institution

Askov Højskole og Efterskole er en almennyttig institution. Det betyder, at vi har til formål at arbejde til alment nytte. Det er altså ikke vores mål at skabe økonomisk overskud, men at understøtte almen dannelse. Vores virke finansieres af offentlige bevillinger og medlemsbidrag, som bidrager til den almennyttige sag.

Som almennyttig institution kan vi søge momskompensation. I sidste ende betyder det meget mere højskole for pengene. For at få kompensation, skal vi modtage bidrag på mindst 200 kr. fra mindst 100 personer. Derfor gennemfører vi hvert år en indsamling. Pengene fra indsamlingen går til at forbedre forholdene for eleverne med bl.a. møbler og inventar, som gør stor nytte i hverdagen.

Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at beholde vores status status som almennyttig institution. Har du lyst til at give et bidrag til indsamlingen, kan du støtte med 200, 500 eller 1.000 kroner. Du kan trække beløbet fra i skat. Hvis du ønsker, at vi skal opgive beløbet til SKAT, skal du huske at oplyse dit CPR-nummer sammen med indbetalingen.

 

Støt Askov Højskole og Efterskole