Styrelsen

Styrelsen træffer beslutninger om hvilken profil og retning, der skal præge udviklingen af Askov Højskole. Det er styrelsen, der formulerer højskolens strategi, ansætter forstanderen og godkender årsplaner for kursusudbud.

I 2017 har Styrelsen særligt arbejdet med strategi for udbud af linjefag, udvikling af samvær og kvalitet i dagligdagen samt skolens synlighed i den offentlige debat.

Styrelsen

Formand: Hans Brun Hansen
Bavnborgvej 11, Maltbæk, 6600 Vejen, tlf. 21 24 40 50

Mangeårig tidligere forstander for VBC, Vejen Business College. Har tidligere været medlem af Amtsrådet og Vejen Byråd. Bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser. Medlem af styrelsen for Askov Højskole og Efterskole siden 2002.

Erik Nellemann
Egevænget 11, Askov, 6600 Vejen, tlf. 20 62 51 03.

Partner i Buch Advokatfirma med base i Vejen med hoved-arbejdsområderne: Rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, civile retssager, medhjælper ved Skifteretten i gældssaneringssager. Har været i Repræsentantskabet siden 2010. Indtrådt i Styrelsen i 2013

Anders Hind
Vesterbro 91, 4. tv, 9000 Ålborg, tlf. 40 14 74 17

Engageret i det folkeoplysende arbejde, herunder medlem af DFS – Dansk Folkeoplysning Samråds bestyrelse. Tidligere underviser, souschef og leder i social og sundhedsuddannelse (bl.a. Socialrådgiver-uddannelsen, Socialpædagoguddannelsen, Plejehjemsassistentuddannelsen og den nordjyske SOSU-skole ). I flere år afdelingsleder i Voksenhandicapafdelingen i henholdsvis Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune. Endvidere i en årrække ansat i den private sektor som konsulent og redaktør i DAFOLO. Er nu pensioneret, men medlem af flere kulturpolitiske bestyrelser og repræsentantskaber bl.a. i Foreningen Norden, Det hem’lige Teater i Aalborg og engageret i internationale organisationer bl.a. som vicepresident i NEATA.”

Peter Gæmelke
”Røjgård ”, Egholtvej 38,6600 Vejen tlf. 40 17 52 87

Selvstændig landmand, Røj Landbrug siden 1983. Professionelt bestyrelsesmedlem med bl.a. erfaring som formand for Dansk Landbrug. Tidligere præsident for Landbrugsraadet i 18 år. Indehaver af en række bestyrelsesposter og repræsentantskaber, bl.a. Københavns Universitet, Hedeselskabet, Danmarks Nationalbank, Kirkbi A/S og Gl. Estrup Herregårdsmuseum. Indtrådt i styrelsen i 2014.

Else Flansmose
Ø. Skibelundvej 42, Askov, 6600 Vejen tlf. 23 39 26 33

Pædagogisk konsulent på erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding. Arbejder professionelt primært med lærernes pædagogiske uddannelse, organisering og udvikling af nye pædagogiske tiltag i forbindelse med undervisningen, pædagogisk vejledning og supervision og coaching. Har været i repræsentantskabet siden 2007 og indtrådte i styrelsen i 2012. Har fungeret som formand for Askov Amatørteater og derigennem arbejdet på et tæt samarbejde med Askov Højskole og Efterskole.

Jesper Moesbøl
Arnagervej 7, 8210 Aarhus V. tlf. 42 33 91 25

Pensioneret undervisningskonsulent cand. mag. i samfundsfag og musik, højskolelærer på Snoghøj Nordisk Folkehøjskole 1979-86 Forstander for Ask Højskole 1989-97 Undervisningskonsulent primært med højskoleopgaver i Undervisningsministeriet 1998-2011 og Kulturministeriet 2011-2017. Mangeårig foredragsholder og pianist – fortrinsvis om højskolesange.

Jane Vinther
Birkevænget 22, Askov. 6600 Vejen. Mail: jvinther@sdu.dk

Ph.D. og forsker. Studielektor på SDU på Institut for Sprog og Kommunikation. Har været fagleder af Engelskstudiet i Kolding 2005-2014. Har forsket i og lavet en lang række akademiske publikationer inden for sprog, kommunikation og pædagogik. Medlem af bestyrelsen for Vejen Gymnasium 2007-2018. Medlem af styrelsen for Askov Højskole og Efterskole siden april 2019.