Valgfag

Valgfag Efterår 2018

 

Ved siden af linjefag og fællesfag vælger du en række valgfag. På valgfagene har du mulighed for at fordybe dig i enkelte emner, som interesserer dig særligt. Udbuddet af valgfag bliver løbende udviklet, så de passer med elevernes interesser, og så de supplerer det, der arbejdes med på linjefag og fællesfag.


Som udgangspunkt udbyder vi følgende valgfag (men vi forsøger som sagt at justere udbuddet løbende i dialog med eleverne):

Ind i musikken
Her kommer du både til at lytte til en masse forskellig musik og til selv at synge. Vi lytter mest til klassisk musik (f.eks. Bach, Mozart og Mahler) og til jazzmusik (f.eks. Miles Davis og Keith Jarrett). Her lærer du også at forstå musikkens opbygninger i toner og rytmer, og du får en grundlæggende indføring i nodelære. Når vi synger, træner vi stemmer og øver os med både enstemmig sang, kanon og enkle korsatser. Det overordnede formål er at føde glæden og oplevelse af musikkens fantastiske verden.
Underviser: Kristian La Cour.

Skriv bedre – sproglaboratoriet
I Sproglaboratoriet vil vi læse små eksempler på autentiske skønlitterære og sagprosa-tekster med henblik på at iagttage forskellige måder at bruge sproget på, så vi kan øve os i at kommunikere hensigtsmæssigt, uanset om vi skriver debatterende, informerende, causerende eller kreative tekster. I undervisningen vil fx indgå arbejde med sætningsopbygning, tegnsætning, ordenes betydning, faste udtryk og billedsprog. Så vil du gerne optimere din blog sprogligt,  arbejde med at skrive kreativt, lære at skrive et debatindlæg, en ansøgning, en klage til Licenskontoret eller et opslag til fodboldpigernes forældre, så er det i Sproglaboratoriet vi mødes.
Underviser: Mie Melvang

Tal så det fænger
Faget handler om kunsten at argumentere på en holdbar og virkningsfuld måde. Du lærer altså at se, hvornår et argument holder, og hvornår det ikke gør det. Som en del af undervisningen får du en grundig introduktion til retorikkens grundbegreber og til argumetations- og diskursanalyse. Men ikke mindst får du også mulighed for at prøve retorikken af i praksis i form af taler, paneldebatter, diskussioner og samtaler.
Underviser: Line Lindegreen Roed

Idræt
Her handler det at få indsigt og færdigheder i forskellige former for leg og spil. Vi kommer først og fremmest til at prøve en masse leg og spil, ikke mindst boldspil. Samtidig bruger vi denne erfaring til at analysere og forstå, hvordan spil er opbygget, og hvad det at lege og spille betyder for mennesket (kropslig og æstetisk dannelse).
Underviser: Ole Jørgensen

Klar, parat, flyv
Formålet med dette fag er, at du bliver praktisk forberedt på det studieliv, som venter mange højskoleelever. Det handler om at få indsigt og færdigheder i studielivets arbejdsmetoder, værktøjer og processer. Og det handler om at organisere sin tilværelse i en studieby og kunne holde styr på både de praktiske rammer og det sociale liv.
Underviser: Ole Andreesen

Maker Spaces
Faget er et kreativt værksted hvor vi skal lave modeller af forskellige materialer og hvor vi skal lære hvordan man arbejder med disse materialer. De modeller vi laver kan bruges som rekvisitter, modeller eller andet. Der vi være fokus på arbejde med pap, papir, skum men der vil også være øvelser i at se potentialet i genstande omkring os. Så om du er filmelev, der synes det kunne være sjovt at lave rekvisitter til din film, robotelev der skal bruge en fed ”krop” til din næste robot eller om du synes cosplay er spændende og vil lære hvordan man kan lave ting selv, eller om der er noget helt andet du vil lave, så er dette fag noget for dig.
Underviser: Morten Lyk

Psykologi
Faget sætter fokus på, hvordan vi selv og andre mennesker udvikler et selv og en personlighed i en verden, som frembyder mange modstridende forventninger og krav. Du bliver introduceret til eksistentielle og psykodynamiske teorier om selvet og dets forhold til verden, og du kommer til at bruge disse teorier, når du reflekterer over din egen og andres livsfortællinger.
Underviser: Klaus Majgaard

Keramik og billedkunst
Hvordan tager du stilling til verden omkring dig gennem materialer? Det er der en lang tradition for i billedkunsten. I keramik kommer du til at arbejde med at formgive alle mulige forskellige genstand samt at forstå formgivning og keramik i et bredere kulturelt perspektiv. Herunder søger faget at introducere deltagerne til ”slow thinking” – det vil sige en kreativ proces og idegenerering, som opstår, når du giver dig selv tid til at tænke langsomt og vende tingene på hovedet.
Underviser: Lene Kersting

Webdesign og programmering
I dette fag introduceres du til hvordan man programmerer hjemmesider fra bunden af. Du vil få indsigt i den bagvedliggende programmering af websites og deres design, samt brugen af online-værktøjer til skræddersyning af hjemmesider og blogs. Det er ingen forudsætning at du har tidligere erfaring med programmering, men det hjælper at have egen computer til brug i undervisningen.
Underviser: Rasmus Jensen

Filmklub
Her får du mulighed for at diskutere film, som du og dine med-elever har set. Vi går tæt på de greb, der har gjort indtryk på os og på, hvordan film styrer vores opmærksomhed, forventninger og følelser. Herigennem udbygges din indsigt i filmmediets konstruktion samtidig med, at du deler gode historier og filmoplevelser med dine med-elever.
Underviser: Ditte Svane

Foto – tag billeder du bliver glad for
Dette fag bygger på vores lyst til at tage billeder, der dokumenterer liv – og til at gøre billeder bedre og os selv mere bevidste om fotografiets virkemidler, historie og betydning for samtiden. Du lærer både at tage og efterbehandle billeder. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at melde sig.
Underviser: Ole Andreesen