Vedtægter og værdigrundlag

Værdigrundlag

Askov Højskole og Efterskole er frie skoler. Askov Højskole blev grundlagt i 1865, og Askov Efterskole kom til i 2001. Begge skoler bygger på et grundtvig-koldsk skolesyn.

Rammer

Askov Højskole og Efterskole virker indenfor rammerne af den gældende lovgivning om frie kostskoler. Ifølge loven om frie kostskoler skal skolerne tilbyde undervisning og samvær med følgende tredelte hovedsigte:

  • livsoplysning
  • folkelig oplysning
  • demokratisk dannelse

Præmisser

Skolerne i Askov ser i dag nogle væsentlige tendenser nationalt og globalt:

  • skærpede krav til de unge, til uddannelserne og til de unges valg af uddannelse
  • de traditionelle fællesskabers betydning viger til fordel for betydningen af mere midlertidige fællesskaber
  • nutidens unge skal selv sammensætte deres egen tilværelse og skabe deres egen identitet
  • øget globalisering som ramme og horisont for hverdagsliv, arbejde og uddannelse

Værdigrundlag

På Askov Højskole og Efterskole tror vi på:

At det er vigtigt at vide, hvor vi kommer fra, når vi skal finde ud af, hvor vi er på vej hen.
Derfor arbejder vi både med vores rødder, vores nutid og vores fremtid.

At mennesker har brug for at tage aktivt del i demokratiske fællesskaber for at vokse i egen identitet og i ansvarlighed for det fælles.
Derfor inviterer vi ind i fællesskaber.

At nysgerrighed, fordybelse og mestring giver udsyn og mening i livet.
Derfor engagerer vi os i eleverne, det faglige og livet omkring os.

22. juni 2021

Vedtægter

De gældende vedtægter er vedtaget og godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. april 2021 og offentliggjort her på hjemmesiden den 6. juni 2021.

Læs  Askov Højskoles vedtægter

Allonge vedtaget af repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole på repræsentantskabsmøde den 27. april 2019:

“I relation til vedtægternes §6 om Styrelsens opgaver og ansvar præciseres, at Styrelsen udpeger en person, som enten er forstanderen for Højskolen eller forstanderen for Efterskolen, som leder af institutionen vedrørende ansvaret overfor Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning, i forbindelse med daglig kontakt til førnævnte Ministerier og i forbindelse med underskrift på regnskab og elevindberetninger.”