Vedtægter & Værdigrundlag

Værdigrundlag

  • rammer, præmisser og værdigrundlag

Askov Højskole og Efterskole er frie skoler. Askov Højskole blev grundlagt i 1865, og Askov Efterskole kom til i 2001. Begge skoler bygger på et grundtvig-koldsk skolesyn.

Rammer

Askov Højskole og Efterskole virker indenfor rammerne af den gældende lovgivning om frie kostskoler. Ifølge loven om frie kostskoler skal skolerne tilbyde undervisning og samvær med følgende tredelte hovedsigte:

  • livsoplysning
  • folkelig oplysning
  • demokratisk dannelse

Præmisser

Skolerne i Askov ser i dag nogle væsentlige tendenser nationalt og globalt:

  • skærpede krav til de unge, til uddannelserne og til de unges valg af uddannelse
  • de traditionelle fællesskabers betydning viger til fordel for betydningen af mere midlertidige fællesskaber
  • nutidens unge skal selv sammensætte deres egen tilværelse og skabe deres egen identitet
  • øget globalisering som ramme og horisont for hverdagsliv, arbejde og uddannelse

Værdigrundlag

Værdigrundlaget for Askov Højskole og Efterskole består af tre elementer:

Balance mellem den enkelte og fællesskabet
Livet på Askov er præget af tillid, frihed og tryghed. Den enkelte elev er værdsat og oplever sig hørt, set og forstået. Askov giver unge mennesker mulighed for at nå til en højere grad af afklaring – såvel menneskeligt som i forhold til valg af uddannelse og fremtid. Det sker gennem en levende dialog om det, vi er fælles om som mennesker og i et givende og fordomsfrit samvær.

Lystbetonet og forpligtende tilgang til dannelse og fag
Askov skaber rammer, der styrker den enkelte elevs lyst til at deltage engageret i en undervisning og en hverdag, der fremmer dannelse og læring. Det gælder i forhold til myndiggørelse og medborgerskab samt i forhold til opnåelse af formelle kompetencer.

Udsyn – globalt, nationalt og lokalt
Askov er i dialog med det omkringliggende samfund. Skolerne i Askov samarbejder og henter inspiration både lokalt, nationalt og globalt.

30. maj 2013

Vedtægter

De gældende vedtægter er vedtaget og godkendt på repræsentantskabsmødet den 27. april 2019 og offentliggjort her på hjemmesiden den 2. maj 2019.

Vedtægter Askov Højskole

Allonge vedtaget af repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole på repræsentantskabsmøde den 27. april 2019:

“I relation til vedtægternes §6 om Styrelsens opgaver og ansvar præciseres, at Styrelsen udpeger en person, som enten er forstanderen for Højskolen eller forstanderen for Efterskolen, som leder af institutionen vedrørende ansvaret overfor Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning, i forbindelse med daglig kontakt til førnævnte Ministerier og i forbindelse med underskrift på regnskab og elevindberetninger.”