Verdensmålshøjskole

ASKOV HØJSKOLE ER UNESCO VERDENSMÅLSSKOLE

Askov Højskole er UNESCO Verdensmålsskole og forpligter sig til at inddrage FN’s 17 verdensmål i undervisningen, samværet og hverdagen. Som højskole har Askov et stort ansvar for at danne eleverne til at tage ansvar i det samfund og den verden, vi lever i. Højskolens primære mål er at undervise i livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og forpligtende medborgerskab er en central del af vores hovedsigte.

Med deltagelsen i sammenslutningen af UNESCO Verdensmålsskoler retter Askov Højskole bl.a. søgelyset på verdensmål nummer fire, som handler om kvalitetsuddannelse. Det har fokus på at sikre alle lige adgang til uddannelse og lige mulighed for livslang læring, lige som skolen forpligter sig til at udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

Det afspejler sig i hele hverdagen på Askov Højskole:

  • Der er i undervisningen og samvær med eleverne øget fokus på bæredygtighed, demokratisk ansvar og ressourcebesparende forbrug.
  • Højskolen har bronzemærket i økologi og køkkenet har fokus på bæredygtighed og økologi.
  • Askov Højskole arbejder aktivt med at udnytte energiressourcerne bedre og mere grønt.
  • Skolens har et udvidet affalds- og genanvendelsessorteringsystem.

Både højskole og efterskole er verdensmålsskoler. Askov Efterskole var i efteråret 2019 den første efterskole i Danmark, som tilsluttede sig og forpligtede sig på de 17 verdensmål.

Vil du gerne vide mere om livet på Askov Højskole? Så følg os på facebook eller instagram: