Visuel kommunikation

20.08.17 – 16.12.17


Linjefaget Visuel kommunikation har tre hovedformål
:
Du lærer at skabe visuelle fortællinger – i forskellige medier, eks. en avis, en bog, en hjemmeside, en animationsfilm eller en event
Du lærer at tilrettelægge og gennemføre alle faser i en designproces fra idéudvikling til implementering
Du lærer at forstå den visuelle kommunikations betydning i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv

 Visuel kommunikation har mange former
På linjefaget kommer du til at stifte bekendtskab med mange arbejdsformer:
Tegning og illustration, hvor du lærer at bruge en bred vifte af teknikker, redskaber og materialer. Du lærer at skitsere og at skabe samspil mellem tekst og billeder
Formgivning, hvor du lærer at skabe tre-dimensionelle rum og former, herunder keramik, skulpturer og installationer.
Grafisk design, hvor du lærer bl.a. typografi og opsætning samt at bringe dine illustrationer i spil på en virkningsfuld måde.
Fotografi, hvor du lærer at tage og bearbejde billeder og gøre dem anvendelige på de forskellige medier
Animation, hvor du lærer at planlægge og fremstille animationsfil
Kunsthistorie og æstetik, hvor du lærer at sætte alle de nævnte teknikker i et æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Tager udgangspunkt i virkelige problemer
Kommunikation handler om  at skabe forståelse mellem mennesker, en afsender og en modtager. I al undervisning er vi optaget af, hvad den visuelle kommunikation kan udrette.  Inden for alle fagets discipliner lærer du derfor at have fokus på både problemer, processer og produkter:

Du lærer at forstå din målgruppe og dens behov og problemer
Du udvikler koncepter
Du planlægger arbejdet med design
Du eksperimenterer med alternative design og undersøger deres virkninger
Du træffer valg og færdiggør dit design
Og – ikke mindst – du implementerer og forankrer designet

Du kan bruge faget på mange måder
Det er oplagt at bruge faget til åbne døren til en videre uddannelse og karriere inden for visuel kommunikation. Men det giver lige så meget udbytte at bruge faget til at få en bred og nuanceret forståelse af visuel kommunikation, som er vigtig i alle mulige andre leveveje. Linjefaget er et godt sted at udvikle både sine kreative evner og sin forståelse for kommunikation, æstetik og samfund.

JA TAK! TILMELD MIG VISUEL KOMMUNIKATION, EFTERÅR 2017

JA TAK! TILMELD MIG VISUEL KOMMUNIKATION, Forår 2018

 

 

CarinaLinjeansvarlig Carina Lya Nielsen – er uddannet visuel kommunikationsdesigner fra Kolding Designskole.  Carina underviser i kreative fag og fællesfag på højskolen. I sin fritid tilbringer Carina tid sammen med venner og familie, dyrker sin interesse for kunst og litteratur og arbejder i den forbindelse med egne illustrative projekter.